Industrieel Erfgoed in Vlaanderen

Industrieel Erfgoed in Vlaanderen
Industrieel Erfgoed in Vlaanderen nr 16
jaargang: 
1989
nummer: 
16
Uitgever: 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

In het editoriaal lezen we
"1990 wordt een uitdaging.
Op een ogenblik dat duidelijk de mot zit in het beleid dat zich bezig houdt met het behoud van ons cultureel erfgoed , tracht de industriële archeologie zich in Vlaanderen te profileren. Dat is géén gemakkelijke zaak..."

Maar toch zijn er plannen en projecten bij de vleet

  • een studiedag over het behoud in situ van technische installaties
  • de Campagne Industrieel Erfgoed Vlaanderen
  • de inventarisatiecampagne 'Maak Uw Industrieel Verleden Bekend'
  • 'Een brief voor een monument' - voor de redding o.m. van het Koninklijk Stapelhuis in Antwerpen (alhoewel verder in het nummer het bericht dat de gemeenteraad van Antwerpen besliste dat de 'Entrepot' mag gesloopt worden), de pannenbakkerij van Pottelberg in Kortrijk, de oude scheepswerf van Baasrode, de textielbedrijven 'de Hemptinne' en 'Texas' in Gent,...
  • De film 'Erven met Eerbied' kan nog steeds gebruikt worden voor informatieavonden
  • het ICCIH-congres dat in 1990 in België plaatsvindt
  • het European Museum of the Year Award
  • en een reeks kortere berichten: de afbraak van de weverij Wilford in Temse, de spliting van de collectie van het Trammuseum in Schepdaal over de gewesten en zijn mogelijke gevolgen, de sloping van de brouwerij van Koningshooikt, ...
  • en in het buitenland: de opeing van het Yorkshire Mining Museum en van het Riviermuseum in Ironbridge
  • Tenslotte de derde aflevering van de lijst van industriële monumenten in Vlaanderen en een lijst van recente interessante licentiaatsverhandelingen