Bezoek aan Museum 't Aloam in Viane

Bezoek aan Museum 't Aloam in Viane

zaterdag, 9 mei 2020
provincie: 
Oost-Vlaanderen
Viane (Geraardsbergen)
organisator(en): 
VVIA afd West-Vlaanderen

OMWILLE VAN CORONAVIRUS VERSCHOVEN NAAR EEN LATERE DATUM
datum nog nader te bepalen

 

 

VVIA-leden en belangstellenden worden op 9 mei om 13u30 verwacht in het museum 't Aloam in Viane bij Geraardsbergen.

Het museum is in de Mertensmolen op de Mark.
De oorspronkelijke watermolen met molenstenen werd in de loop der jaren omgebouwd naar waterturbines , uitgebreid naar industriële molen met aandrijving door stationaire dieselmotoren en cilindermolens.
Thans is er het museum 't Aloam. Er is een uitgebreid drukkerijmuseum, de maalderij, 4 stationaire motoren waaronder 2 Carels Diesels en de uitgebreide verzameling gereedschappen voor allerhande beroepen.
De Carels dieselmotoren werden gerestaureerd en zullen die namiddag voor speciaal voor dit bezoek opgestart worden. Eén van de VVIA-leden die zijn medewerking aan de restauratie verleende zal uitleg geven over deze restauratie

Vooraf inschrijven bij VVIA afd West-Vlaanderen
Kostprijs:
   leden VVIA: 5 euro
   niet-leden: 10 euro
   te storten op bankrekening van VVIA-West-Vlaanderen BE50 5230 8084 3818
   (uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling)