Bezoek aan Museum 't Aloam in Viane

Bezoek aan Museum 't Aloam in Viane

zaterdag, 14 november 2020
provincie: 
Oost-Vlaanderen
Viane (Geraardsbergen)
organisator(en): 
VVIA afd West-Vlaanderen

COVID-19 GOOIT roet in het eten

Het museum wordt verplicht te sluiten tot eind dit jaar omdat het de anderhalvemeterregel niet kan garanderen
Spijtig, maar veiligheid gaat voor!

Zorg goed voor jullie zelf en jullie naasten


 

VVIA-leden en belangstellenden worden verwacht in het museum 't Aloam in Viane bij Geraardsbergen.

Het museum is gevestigd in de Mertensmolen op de Mark.
De oorspronkelijke watermolen met molenstenen werd in de loop der jaren omgebouwd naar waterturbines , uitgebreid naar industriële molen met aandrijving door stationaire dieselmotoren en cilindermolens.
Thans is er het museum 't Aloam. Er is een uitgebreid drukkerijmuseum, de maalderij, 4 stationaire motoren waaronder 2 Carels Diesels en de uitgebreide verzameling gereedschappen voor allerhande beroepen.
De Carels dieselmotoren werden gerestaureerd en zullen die namiddag voor speciaal voor dit bezoek opgestart worden. Eén van de VVIA-leden die zijn medewerking aan de restauratie verleende zal uitleg geven over deze restauratie

Tijdens het bezoek zullen we ons in twee of drie groepen opdelen op zo de COVID-19 afstanden te respecteren. Mondmaskers verplicht

Deelname:  20 euro per persoon. Hierin is een kop koffie en een stuk mattentaart inbegrepen.
Inschrijven verplicht per e-mail voor uiterlijk 6 november - en inschrijvingsbedrag storten voor deze datum op bankrekening van VVIA
BAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB
Het maximaal aantal deelnemers wordt bepaald op basis van de op dat ogenblik geldende COVID-19 regels. Indien er te veel personen inschrijven krijgen VVIA-leden voorrang. Het deelnemingsbedrag wordt teruggestort bij annulatie en aan personen die niet konden deelnemen bij overschrijding van het maximum aantal
 

GEANNULEERD OMWILLE VAN COVID-19

13u afspraak ter plaatse
Edingseweg 401
9500 Viane (nabij Geraardsbergen)