Vormingsdag 'Mens, Metaal, Machine'

Vormingsdag 'Mens, Metaal, Machine'

zaterdag, 15 oktober 2016
provincie: 
West-Vlaanderen
Zerkegem (Jabbeke)
organisator(en): 
VVIA afd West-Vlaanderen

voorbij

 

De industriële periode wordt door Angus Buchanan, één van de grondleggers van de industriële archeologie, ook "the new iron age" geheten, het nieuwe ijzertijdperk. Metalen winnen en verwerken was gedurende eeuwen een tijdrovende, arbeidsintensieve en dure aangelegenheid.
De z.g. 'Waalse smidse' (forge à maka) waar de zware smidsehamer door een waterrad aangedreven werd verspreidde zich in de 16de eeuw tijdens en na de godsdienstoorlogen over heel Europa. De familie De Geer bracht de technologie naar Zweden (Vallonsmedjan of Vallonbruk) en van daar ging het naar Engeland (Walloon forge). Ook in Saksen en Catalonië werd omstreeks dezelfde tijd deze smederij ingevoerd.
Voor de productie van gietijzer was de aanwending van cokes in hoogovens bepalend (Abraham Darby, Coalbrookdale, 1709; pas in 1821 ingevoerd in België door John Cockerill). De ruwijzerproductie steeg fenomenaal, gietijzer maakte het mogelijk kolommen, siervoorwerpen, machine-onderdelen in serie en in grote getallen te produceren. Tussen 1834 en 1837 steeg de ruwijzerproductie in België van 100.000 naar 150.000 ton.  In 1880 was in alle Vlaamse arrondissementen ten minste één ijzergieterij actief.
In de sector volgden de uitvindingen mekaar op. Ijzer werd in een puddeloven ontkoold tot smeedijzer in plaats van het lange werk van een smid. Het werd gewalst, getrokken. Bessemer, Siemens en Martin legden de basis van de moderne staalindustrie.
Ook de machinebouw ging in die periode met reuzenstappen vooruit. Zo moest John Wilkinson noodzakelijke de kotterbank op punt stellen alvorens Watt's stoommachine kon gerealiseerd worden, terwijl Henry Maudslay, stamvader van een hele reeks werktuigmachine-pioniers, het probleem: 'wat was er eerst, de rechtgeleiding of de vlakplaat?' oploste.

Deze vormingsdag gaat over metalen en al hun bewerkingen, van vroeger tot nu.
Hoe metalen de industriële, technische maar ook sociale en culturele ontwikkeling bepaalden en nog steeds bepalen.
Het tijdperk "Van woudsmid en kolenbrander over stoommachines naar CNC en poedermetaal.”

De vormingsdag omvat
- deel 1: metaalbewerking tot aan 1765 James Watt
- Pauze, bezoek aan een stoommachine
- deel 2: van James Watt tot 3D metaalprinten
- slot omstreeks 18.30: gelegenheid tot netwerken, stoommachine draait op perslucht

Docent is Patrick Gurdebeke

Waar?
Hellegathoeve, Hellegatstraat 3, te Jabbeke Zerkegem

Zaterdag 15 oktober 2016 - 14u-18u30  (ontvangst vanaf 13u45)

Prijs:
10 euro VVIA leden
14 euro Niet VVIA leden
(syllabus en koffiepauze inbegrepen)

Inschrijven voor 10 oktober:
via het contactformulier aan VVIA afd. West-Vlaanderen
en door storting van het verschuldigde bedrag op op onze bankrekening
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB
met de vermelding "cursus metaal, 15 oktober"