Finissage dubbeltentoonstelling industrieel erfgoed Catalonië-Vlaanderen

Finissage dubbeltentoonstelling industrieel erfgoed Catalonië-Vlaanderen

woensdag, 15 juni 2016
Brussel
organisator(en): 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw

 

FINISSAGE DUBBELTENTOONSTELLING OVER INDUSTRIEEL ERFGOED IN VLAANDEREN EN CATALONIË
Op 15 juni wordt de dubbeltentoonstelling "Beschermd Industrieel Erfgoed in Vlaanderen 1975-2015" en "Cent Elements del Patrimoni Industrial de Catalunya", die nu in de gangen van toren A en B van het Boudewijngebouw staat afgesloten met een receptie en een aantal activiteiten.

In 1989 werd tussen de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA, opgericht in 1978) en de Associació del Museu de la Ciéncia i de la Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC, opgericht in 1979) een samenwerkingsovereenkomst en een verbroedering afgesloten. Sedertdien werken beide verenigingen nauw samen in Europees verband, wisselen ze ideeën en ervaringen uit, en participeren leden van de verenigingen in activiteiten en projecten in beider regio’s.

Deze samenwerking resulteert in 2016-2017 in de uitwisseling en gezamelijke presentaties van tentoonstellingen over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Catalonië.

In 2015, ter gelegenheid van het Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed realiseerde VVIA een reizende tentoonstelling Beschermd Industrieel Erfgoed in Vlaanderen 1975-2015. De tentoonstelling ging in avant-première in Gdansk tijdens de Vlaamse Week aldaar (14-23 maart 2015) en reisde nadien doorheen Vlaanderen.
AMCTAIC realiseerde enkele jaren geleden de reizende tentoonstelling 100 Elements del Patrimoni Industrial de Catalunya - een voorstelling van de 100 belangrijkste industriële gebouwen en sites.
In de loop van 2016/2017 worden beide tentoonstellingen uitgewisseld.
Ze staan tot en met 15 juni samen opgesteld in Brussel, in de gangen van het Boudewijngebouw van de Vlaamse Overheid - nadien reizen ze samen doorheen de vijf Vlaamse provincies. De Vlaamse tentoonstelling gaat vanaf einde november tot in maart 2017 naar Catalonië. En tijdens de krokusvakantie 2017 bezoeken de leden van VVIA het industrieel erfgoed van Barcelona en omgeving, als finissage van heel het project.

Op woensdag 15 juni vindt in het Auditorium van het Boudewijngebouw de finissage plaats van de eerste opstelling, en wordt ter gelegenheid daarvan ook een overzicht gegeven van de Vlaams-Catalaanse samenwerking op het vlak van industrieel en technisch erfgoed, en van de grensoverschrijdende aanpak van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.

>> Het Boudewijngebouw is gelegen vlak bij het Noordstation, op de hoek van de Koning Albert II-laan en de Boudwijnlaan

Het programma is als volgt
- 14.00 : bezoek aan beide tentoonstellingen (gangen A en B van het Boudewijngebouw)
- 15.30 : lezing/workshop Industrieel erfgoed - een globaal erfgoed in een geglobaliseerde wereld avant-la-lèttre. Lezing door Adriaan Linters, voorzitter Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie en algemeen-secretaris van E-FAITH European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage
- 18:00 : finissage met toespraken door de heer Mark Andries, kabinetschef van Minister-President Geert Bourgeois en door Sr. Amadeu Atalfaj, permanent vertegenwoordiger van de Catalaanse Regering bij de Europese Unie
- gevolgd door receptie.

Graag nodigen wij U uit voor deze finissage.
Mogen wij U om praktische redenen verzoeken Uw deelname te bevestigen via vvia@vvia.be of telefonisch via 0496.377791. Via deze weg kan U ook nadere informatie over deze tentoonstellingen en de omkaderende activiteiten bekomen.

•    Meer informatie over de werking en activiteiten van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vindt U op onze website    
•    Informatie over de Associació del Museu de la Ciéncia i de la Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya vindt U op www.amctaic.org
•    Een reeks toelichtingen bij de Catalaanse tentoonstelling en vertalingen van de teksten kunt U binnenkort downloaden .

Graag vooraf inschrijven via ons contactformulier