Provinciale bijeenkomst Limburg

Provinciale bijeenkomst Limburg

woensdag, 20 juni 2018
provincie: 
Limburg
Hasselt
organisator(en): 
VVIA - prov. afdeling Limburg

Tijdens voorbije maanden was de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw vrij actief in Limburg.
We verwijzen o.m. naar onze acties in verband met de kolenwasserij van Beringen, waar we de kat de bel aanbonden en het dossier zelfs erkend kregen op de shortlist van 'The 7 Most Endangered' historische sites en gebouwen in Europa. En in april j.l. waren we lead partner in het Europees congres rond mijn-erfgoed dat in Genk en Beringen georganiseerd werd.

VVIA wil de provinciale afdelingen tijdens de volgende maanden en jaren profileren als actieve kernen, die binnen de provincie een belangrijke stimulans zijn voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed. De provinciale afdelingen moeten ook instaan voor het profileren en promoten van hun industrieel erfgoed zowel in de eigen provincie als daarbuiten.
Daarvoor hebben we in elke provincie een actieve kern nodig, zoeken we in alle provincies vrijwilligers die hier willen aan meewerken, die ook door ideeën en hun contacten een bijdrage aan een provinciale werking kunnen leveren.

Vandaar dat we alle leden - en ook alle belangstellenden - uitnodigen voor een  Limburgse provinciale bijeenkomst
op woensdag 20 juni e.k.
om 19 u
in een zaaltje van 't Borrelhuis, Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt

Op de agenda o.m.

  • de werking en het ledenbestand van VVIA vzw in Limburg
  • de rol en taken van de provinciale afdelingen
  • werking en projecten van de provinciale afdeling Limburg (o.m. rekening houdend met de nog resterende maanden van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018)
  • activeren van structuur, afvaardiging en bestuur van de provinciale afdeling
  • behoudsproblematiek en bescherming van industrieel erfgoed in Limburg
  • varia, rondvraag