Feestje - 40 jaar VVIA

Feestje - 40 jaar VVIA

Op 15 december, vanaf 14u30, vieren we ergens in Gent dat de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw 40 jaar bestaat.
We blazen 40 kaarsjes uit, maar onze kaars nog niet.
Veertig jaar overleven, op eigen kracht en dank zij onze vrijwilligers en leden is een feesje waard.

We vieren het op een plek in Gent, waar niemand ons verwacht.
Vandaag,  3 november, onthullen wij de plek.
We hopen dat je er bij bent

Het geheim is geen geheim meer
Naarmate de datum naderde, lichtten we de sluier stukje bij beetje op

  • eerste tip: vandaag, 27.10.2018, een foto van de plek toegevoegd
  • tweede tip: 30.10.2018: op 13 oktober bezochten we Dok Noord. Het feestje wordt daar niet georganiseerd, maar wel op loopafstand van deze plek
  • derde tip : ...
  • Het geheim onthuld - er waren twee leden die op basis van de twee eerste tips al achterhaalden waar we het feestje zullen vieren

Hier is het:

Op 15 december vieren we de 40e verjaardag van de vereniging in de Logos Tetraheder in de Bomastraat in Gent.
Een enigszins onverwachte plek - maar de Stichting Logos is nu 50 jaar betrokken bij de ontwikkeling van elektronische en mechanische muziek, bezit een enorm archief en ook een unieke collectie (o.m. elektronische schakelingen, vroege computers,...) die sedert 1975 van deze ontwikkelingen getuigen.
Met de keuze van de locatie wil VVIA aandacht vragen voor dit soort recent erfgoed en dat je als industrieel archeoloog soms ook buiten het gewone kader moet (durven) kijken

 

Bloemen noch kransen voor onze viering
maar
U mag VVIA natuurlijk altijd
STEUNEN