geleid bezoek

bezoek aan een gebouw, site, buurt, collectie, museum, ... onder leiding van een gids

Het industrieel verleden van Vilvoorde

In 1896 telde Vilvoorde al 418 bedrijven, in 1930 sprak men van "Vilvoorde industrie-stad". In het vierde kwart van de 20st eeuw begon het verval van de industrie en schakelde men over naar bedrijven in de dienstensector. De meeste oude bedrijven op onze omloop zijn ondertussen gesloopt: Blondieau (het Parapleuke) Delacre, Vandenbreeden, Xavier Buisset, Timmermans-Michiels (’t Schuurpapierke,) Hanssens-Hap …….. andere bedrijven zijn nog in exploitatie of kregen een herbestemming: Sobemetal, Levis, Ja-vel-Lacroix, Auguste Rayé, L.A. Legrand ……… Onze gidsen brengen u hun verhaal.

Pagina's