Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen M75+ Berichtenblad

Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen M75+ Berichtenblad
themanummer industriële archeologie van Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen M75+ Berichtenblad
jaargang: 
1977
nummer: 
32
Uitgever: 
Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen

Het maandblad "Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen M75 + Berichtenblad" was een verderzetting van de nieuwsbrief die tijdens het Monumentenjaar 1975 uitgegeven werd door het Ministerie van de Nederlandse Cultuur. De uitgave werd verzorgd door de toenmalige 'Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen', de voorloper van het huidige Agentschap Onroerend Erfgoed.
De redactie werd gevoerd door de onvolprezen Daniel Ostyn, de teksten werden vervolgens door zijn medewerkster Josepha Vermeulen getijpt op een IBM-tijpmachine met verwisselbaar 'bolletje'. Tekstverwerking en computers bestonden immers nog niet...

Op 26 en 27 november 1977 werd in Gent, in de lokalen van de Rijksuniversiteit, het Vijfde Nationaal Congres voor Industriële Archeologie georganiseerd, onder het thema 'Textiel'. ter gelegenheid daarvan werd dit speciaal themanummer over industriële archeologie gerealiseerd.

Inhoud

  • A. Linters: Industriële archeologie: definities en bemerkingen - geeft een mooi overzicht van de stand van zaken in deze pioniersjaren, niet alleen bij ons maar ook in het buitenland (pp. 1-42)
  • De middenpagina's (pp. 21-28) zijn gevuld met een fotostrip met voorbeelden van industriële gebouwen en sites, de legende van de foto's staat op p. 28 - mooi om te zien wat toen reeds 'interessant' gevonden werd en om te vergelijken wat vandaag nog bewaard is en wat niet
  • pp. 34-38 vormt een bibliografie met een overzicht van publicaties (boeken en tijdschriften) die deze beginjaren hielpen vorm geven
  • pp. 39-40 geeft een overzicht van de eerste spelers op het terrein, waarvan er verschillende intussen niet meer bestaan

Verder biedt het nummer nieuws van ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), met o.m. een kort verslag van Duitse journalisten die Belgische industrieel-archeologische sites bezochten, een boeiend artikel van de hand van Andries van den Abeele ("Sociale" stadskernvernieuwing) en schenkt het aandacht aan publicaties en initiatieven van lokale organisaties.