COVID-19

Corona, COVID-19, gooit overal het roet in het eten.

Tijdens de quarantaine-periode waren alle activiteiten afgelast, en niemand weet vandaag hoe lang het besmettingsgevaar zal duren
Met VVIA nemen we het zekere voor het onzekere, en annuleerden we alvast alle activiteiten en plaatsbezoeken tot en met eindeseptember. Ze worden verschoven naar een ogenblik dat de kust volledig veilig is - en dan nemen we alle voorzorgen en regels in acht.
Voor onze activiteiten hebben we een strikte regel: dat we onze leden en belangstellenden géén enkel risico willen laten lopen. We annuleren of verschuiven liever een activiteit, dan ons achteraf te moeten schuldig voelen omdat iemand er hét virus opgelopen of verspreid heeft.

Maar dat betekent niet dat het sedert de algemene vergadering van einde februari nieuw samengesteld bestuur niet hard werkt, integendeel. De contacten verlopen nu van op ‘afstand’, van in ieders ‘kot’, via virtuele contacten, teleconferenties en een lawine van e-mails.
De industrieel-archeologen werken met moderne communicatiemedia.00

Ook de redactie van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek' werkt vanuit cyberspace aan de volgende nummers.
Er verschenen reeds twee nummers, en tegen einde van het jaar verschijnt een speciaal dubbel nummer over ijzerconstructies en constructiefirma's
Voor 2021 is een nummer gepland over landschapsverandering onder invloed van grondstoffenwinning
De leden van VVIA onvingen de eerste twee nummers, en zullen ook einde november het geplande dubbelnummer in hun bus ontvangen. Echt, gedrukt, niet virtueel
;-)   
En intussen hopen we dat in de late herfst opnieuw veilige activiteiten mogelijk zullen zijn, en werken we aan de planning van 2021 -  uiteraard nog steeds 'onder voorbehoud'

Een goeie reden om lid te worden