Cursusmodule Inleiding tot de industriële archeologie

cursusmodule 2023-2024
INLEIDING TOT DE INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE - INDUSTRIEEL ERFGOED

 

ONZE THEORETISCHE CURSUSSEN WORDEN ONLINE GEDOCEERD

Vanaf oktober 2023 starten we met een nieuwe lessenreeks. De data en de titels van de lezingen vind je binnenkort op deze pagina

Cursusinhoud

De ontwikkelingen van nijverheid, techniek en wetenschap tijdens voorbije twee eeuwen liggen aan de basis van onze hedendaagse maatschappijhoe we ons gedragen, hoe we ons verplaatsen, hoe we nu werken, hoe we consumeren,...

De Industriële archeologie omvat de studie, het behoud en de (her)waardering van het erfgoed van de industriële periode:

 • gebouwen, machines en uitrustingen, de kennis, know how en ervaringen van mannen en vrouwen
 • de woningen en woonvoorzieningen van arbeiders en patroons, de transport- en communicatie-infrastructuur, de geïndustrialiseerde en gemechaniseerde landbouw
 • de ontwikkelingen van wetenschap en techniek

  kortom alle sporen en relicten die ons een beeld geven van hoe onze moderne geïndustrialiseerde en technologische maatschappij ontstond en evolueerde

Het industrieel erfgoed krijgt steeds meer belangstelling van publiek en overheid.
Sedert 1975 zijn er verschillende industriële gebouwen in Vlaanderen wettelijk beschermd.       
In tal van resoluties pleitte de Raad van Europa voor behoud en herbestemming van industrieel erfgoed
Industrieel toerisme kent in alle landen een sterke ontwikkeling

Daarom vooreerst een grondige inleiding voor iedereen die belangstelling heeft in het thema, en voor personen die zich op één of andere wijze in hun regio voor het industrieel en technisch erfgoed willen inzetten.
     

Cursus

De inleidende cursus-module geeft een grondige inleiding in alle aspecten van de industriële archeologie en het industrieel erfgoed.
Hoe keken onze voorouders naar deze realisaties? Wat betekenen ze voor ons, en welke betekenis kunnen ze in de toekomst krijgen? Moeten wij oude industriële gebouwen en installaties behouden, net zoals de kloosters, kerken en kastelen uit middeleeuwen en renaissance? En als we ze behouden: welke (maatschappelijke) functie(s) kunnen wij er dan aan geven? Kan het industrieel erfgoed ontstaan geven aan een nieuwe vorm van cultuurtoerisme ?
De lezingen handelen ook over ambachtelijke musea, archieven en industrieel toerisme.
Wat doen wij met de wortels van onze (post?)industriële maatschappij? Erven wij met eerbied ?
Industriële archeologie is een mode-woord, dat te pas en te onpas gebruikt wordt. De term omvat véél meer dan enkel maar het klasseren van oude fabrieken. Wat ? En wat kunnen we ermee aanvangen?

We kijken ook over de grens en stellen de vraag hoe we het in onze regio kunnen aanpakken?

Ons online programma:

Een online cursus via zoom,in totaal 18 lessen
Elke les duurt een tot anderhalf uur, met nadien nog mogelijkheid tot vragen.
De via Zoom gedoceerde lessen hebben als (ook ecologisch) voordeel dat studenten zich niet meer naar een leslokaal moeten verplaatsen, maar de lessen van bij hun thuis kunnen volgen, van overal in Vlaanderen en Nederland
Ingeschreven studenten ontvangen op dinsdag de link om in te loggen.
 

Doelgroepen

Iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, erfgoed en toerisme, o.m. leden van geschied- en heemkundige verenigingen, leden en medewerkers van gidsengroeperingen en toeristische diensten, gemeentelijke cultuurambtenaren, verantwoordelijken van musea, monumentenzorgers, architecten; studenten geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en technische wetenschappen; leerkrachten.
 

Organisatie en lesgevers

De module wordt georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, het platform voor studie en behoud van het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel
De docenten beschikken allen over een uitgebreide ervaring op het terrein, ofwel door hun professionele activiteiten, ofwel door eigen onderzoek.

De studenten krijgen de raad volgend boek te lezen ter voorbereiding en als begeleiding bij de cursusmodule: Adriaan Linters: De wortels van Flanders Technology. Industrieel erfgoed, industriële archeologie in Vlaanderen (1987) en om te grasduinen in onze gedigitaliseerde publicaties

Duur, lesdagen

De lessen worden online gedoceerd op woensdagavonden, telkens vanaf 20:00 uur
 

 
Kostprijs

Inschrijven voor volledige reeks :

 • VVIA leden 100 euro voor toegang tot alle lessen
 • Niet leden betalen 250 euro
  Inschrijven voor de volledige reeks via deze link en door storting van het verschuldigde bedrag op bankrekening IBAN : BE41 5230 4462 3210
  De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling

Inschrijven voor afzonderlijke lessen
Wie slechts één of enkele lessen over een specifiek onderwerp wil volgen betaalt 25 euro per les.

 

GEPLANDE LEZINGEN (2023-2024)

Volgende thema's zullen in deze cyclus aan bod komen:

 • Wat is industrieel erfgoed, Oorzaak en gevolg van de industriële revolutie,
 • Wonen en werken in de stad
 • Geschiedenis van het produceren, van handwerk tot machine
 • Evolutie in drijfkracht, van molens, via stoommachines tot atoomenergie
 • Delfstofwinning
 • Steenkoolmijnen
 • Geschiedenis van de kunststofproductie
 • Steenbakkerijen en kleiverwerking
 • Brouwerijen
 • Stokerijen
 • Transport
 • Industriële architectuur
 • Papiernijverheid
 • Geschiedenis van ijzer en staal
 • Industrieel erfgoed toerisme.

PROGRAMMA / DATA

BINNENKORT HIER TE CONSULTEREN

... oktober 2023 20:00 Wij starten de online-cursussen opnieuw - met eerst een algemene inleiding