Lid worden

Hoe toetreden als lid ?

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw is een privaatrechtelijke vereniging, die afhangt van de lidgelden en vrije bijdragen van (thans zo'n 300) belangstellenden in Vlaanderen en Brussel.
VVIA is een onafhankelijke vereniging die zich, dank zij haar vrijwillige medewerkers, inzet voor het behoud van het industrieel erfgoed.
Jaarlijks worden tientallen activiteiten georganiseerd, w.o. studiedagen, geleide bezoeken, uitstappen, een cursus 'inleiding tot de industriële archeologie',...
In het VVIA-lidgeld is in Vlaanderen het abonnement op het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek (nu volledig in kleur !) inbegrepen

De VVIA krijgt (ongelooflijk maar waar) géén overheidssteun of subsidie.
U kunt de VVIA steunen door toe te treden als lid-abonnee of als beschermend lid.

Nieuwe leden die vanaf nu aansluiten blijven
VVIA-lid tot en met einde 2018

Het lidmaatschap van VVIA is en blijft zeer bescheiden - met weinig middelen maar dank zij onze vrijwilligers kunnen wij zeer efficiënt omgaan met elke euro die we ontvangen.
De bijdragen van onze leden en sympathisanten zijn cruciaal, en zorgden er - sedert 1978 - steeds voor dat VVIA de voorhoede vormde voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

2018
wordt een belangrijk jaar dat véél inspanningen van VVIA zal vergen.
Er is uiteraard het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed -
waar we onze beste beentjes moeten voor zetten om het industrieel erfgoed
een vooraanstaande plaats te geven

maar ook:
In 2018 bestaat VVIA veertig jaar
Het wordt een feestjaar met speciale initiatieven

 

Onderstaande bedragen zijn echter minima - een vrije bijdrage is steeds welkom
Lid-abonnees betalen tot einde 2018 slechts

  • 30 EURO als individueel lid-abonnee   
  • 25 EURO voor studenten, werklozen en gepensioneerden   
  • 60 EURO voor bedrijven, openbare besturen en bibliotheken   
  • min. 250 EURO als beschermend lid

(bedragen enkel voor België - contacteer ons indien U in een ander land woont)

door het storten van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB

VVIA is als vereniging niet BTW-plichtig en levert daardoor geen BTW-facturen.
Facturaties gebeuren enkel op speciale aanvraag en enkel voor bedragen boven 200 euro

U kunt nu ook betalen via PayPal

kies en betaal uw lidmaatschap via PayPal