andere organisatoren - België, niet behorend tot de Vlaamse Gemeenschap

zowel verenigingen als openbare diensten, bedrijven etc - maar niet behorend tot de Vlaamse Gemeenschap. Het kunnen dus wel Vlaamse organisaties zijn die hun zetel in het Brussels Gewest hebben.

Arts mécaniques. Les rouages de l’innovation

Hoe wordt technologische vooruitgang opgebouwd?
Op het ogenblik dat de universiteit van Luik haar 200-jarig jubileum viert en zichzelf als een innovatiedrijver en partner van de industrie noemt, verkent de tentoonstelling de oorsprong van dit verhaal. Ze toont de ontwikkeling van de mechanische sector en van de opleiding daarrond, die altijd een drager is geweest van economische ontwikkeling voor de  regio.
In de tentoonstelling worden de mooiste stukken uit de collectie van de Luikse universiteit getoond

Art social et mémoire ouvrière

Het museum in de steenkoolmijn van Marcinelle, Le Bois du Casier, organiseert op 5 augustus een geleid bezoek, waarin een aantal relicten die tijdens de renovatie en herbestemming van de site bewaard bleven de industriële geschiedenis van Wallonië vertellen

Rondleiding in het Frans
Vooraf inschrijven via de website van Le Bois du Casier

Boël. Une usine dans la Ville

Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de stad La Louvière, presenteert deze tentoonstelling de 150 jaar durende ‘cohabitation’ tussen La Louvière en de Usines Boël. Het levert een beeld van de geschiedenis van een van de belangrijkste staalindustrieën in België: het erfgoed, de economische geschiedenis van de fabriek, de arbeiders, de stedelijke evolutie van La Louvière ...

Journées du Patrimoine en Wallonie

De Open Monumentendagen in Wallonië staan dit jaar in het teken van het transport, op de weg, het water en per spoor. Een interessant programma !
Er zijn 422 activiteiten in 161 gemeenten, om het historisch en natuurlijk erfgoed van en langs wegen, spoorwegen en waterlopen te ontdekken - te voet, met de fiets, met een boot of een (stoom)trein. Het hele programma heeft de bedoeling om  "le rôle primordial joué par les voies de communication dans le développement économique, touristique et patrimonial" van de regio in de spots te zetten.

Pagina's