VVIA - Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

eigen activiteiten van VVIA

Herbestemming in Rijsel en Roubaix

Op de laatste vrijdag van de Paasvakantie organiseren we een geleid bezoek aan herbestemde fabrieken, waarin nu woningen, nieuwe bedrijven, cultuurinitiatieven en zelfs universitaire faculteiten gevestigd zijn. De eerste herbestemmingen dateren reeds van het einde van de jaren 1970.
We organiseren dit bezoek op een vrijdag, omdat tijdens het weekend de meeste deuren gesloten zijn.
Het wordt een boeiende dag, waarin we de voor- en nadelen van herbestemming en de invloed op wijken en buurten bekijken.

Bezoek aan Maastricht

Op zaterdag 14 maart bezoeken we de brouwerij Bosch in Maastricht en maken we kennis met onze Nederlands-Limburgse collegae.
Brouwerij Bosch is de laatste complete stadsbrouwerij van Maastricht. Als industrieel erfgoed is het complex uniek voor Nederland. Het is volledig intact met mouterij, brouwerij en brouwerswoning!
Sinds 1758 werd hier bier gebrouwen. In 1827 kwam de brouwerij in handen van Nicolaas Bosch. Hij en zijn nazaten hebben de brouwerij doen uitgroeien tot een van de grootste brouwerijen van Maastricht.

West-Vlaamse tabaksdag

Op zaterdag 31 augustus organiseert VVIA een namiddag in het teken van de West-Vlaamse Tabak: een teelt die eeuwenlang deze Noord-Westelijke uithoek van ons land beheerste maar de afgelopen vijftien jaar in snel tempo is verdwenen. We beginnen de namiddag om 14u met een geleid bezoek aan het Nationaal Tabaksmuseum te Wervik, waar we alles over het belang van de tabak voor deze streek zullen leren.

Dag van het Industrieel Erfgoed

Hou 1 juni vrij. Dat is de Dag van de VVIA  waarop we in gezelligheid kunnen vieren, nagaan waar de industriële archeologie nu staat als wetenschap, hoe het met het industrieel, erfgoed gested is.
De verkiezingen zijn dan voorbij, en we moeten nagaan wat we aan volgende regering en Vlaams Parlement kunnen vragen.
En hoe we samen het industrieel en technisch erfgoed op de agenda zetten.
VVIA zal op die dag ook een aantal uitzonderlijke aankondigingen kunnen doen.
Wil je weten welke ?

Pagina's