[niet in België]

Activiteiten die niet in een belgische provincie plaatsvinden

Bollinckx-ophaalmachine in een steenkoolmijn nabij Sevilla

In Villanueva del Rio y Minas, nabij Sevilla, werd vanaf de 17de eeuw steenkool gewonnen. In 1972 werd de laatste schacht er gesloten, en aan het einde vorige eeuw werd de site door het stadsbestuur van Villanueva del Rio y Minas verworven. Na openbaar onderzoek werd mijn op initiatief van de ‘Dirección General de BienesCulturales de la Consejería de Cultura’ op 5 de februari 2002 door de Autonome Regio Andalusië beschermd als ‘Bien de Interés Cultural’, in de categorie historische sites’ (Conjunto Histórico)

Oude fabrieken voor een Nieuwe Stad

Oude fabrieken voor een Nieuwe Stad.
De erfenis van ‘De Sphinx’
.

Het Sphinxkwartier in Maastricht ontwikkelt zich snel tot een creatieve en ondernemende stadswijk. Toch laten de oude fabrieken, en het definitieve vertrek van de vroegere aardewerkfabriek ‘De Sphinx’ (eind 2015), een leegte achter. Kan de ‘hippe’ herbestemming dit gat vullen?

Interieurplatform Mobiele Interieurs

Mobiel erfgoed staat volop in de schijnwerpers.
Gaat het bij Mobiel Erfgoed doorgaans om het rijdend, varend en vliegend houden, over de waardevolle interieurs van deze voertuigen is veel minder bekend. Ook is het zeker geen vanzelfsprekend aandachtsgebied. Een reden te meer voor het Interieurplatform om aandacht te besteden aan dit thema.
Een vijftal sprekers gaat vanuit diverse invalshoeken in op het interieur van mobiel erfgoed:

Pagina's