[niet in België]

Activiteiten die niet in een belgische provincie plaatsvinden

Oude fabrieken voor een Nieuwe Stad

Oude fabrieken voor een Nieuwe Stad.
De erfenis van ‘De Sphinx’
.

Het Sphinxkwartier in Maastricht ontwikkelt zich snel tot een creatieve en ondernemende stadswijk. Toch laten de oude fabrieken, en het definitieve vertrek van de vroegere aardewerkfabriek ‘De Sphinx’ (eind 2015), een leegte achter. Kan de ‘hippe’ herbestemming dit gat vullen?

Interieurplatform Mobiele Interieurs

Mobiel erfgoed staat volop in de schijnwerpers.
Gaat het bij Mobiel Erfgoed doorgaans om het rijdend, varend en vliegend houden, over de waardevolle interieurs van deze voertuigen is veel minder bekend. Ook is het zeker geen vanzelfsprekend aandachtsgebied. Een reden te meer voor het Interieurplatform om aandacht te besteden aan dit thema.
Een vijftal sprekers gaat vanuit diverse invalshoeken in op het interieur van mobiel erfgoed:

Pagina's