Industrieel Erfgoed in Vlaanderen

Industrieel Erfgoed in Vlaanderen
Industrieel Erfgoed in Vlaanderen, nr 1
jaargang: 
1985
nummer: 
1
Uitgever: 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

Een heel bescheiden eerste nummer van het nieuwe tijdschrift waarmee VVIA in 1985 startte, formaat A5, fotokopies, vier dubbelgevouwen recto-verso gecopieerde A4-bladen. De teksten moesten toen nog met een IBM-tijpmachine (je weet wel 'de machine met het letter-bolletje') getijpt worden, dan naar een copieercentrum gebracht, nadien samengeraapt en gevouwen, en nietje erdoor, een adres-etiket geplakt, postzegels, en dan naar de post. Verzending kostte toen 3 Belgische frank - omgerekend zo'n 7,5 eurocent. Op zichzelf al een stukje industrieel verleden.
Deze nieuwsbrief verving de voorheen verschijnende 'VVIA-INFO' en moest fungeren als 'driemaandelijks algemeen info-blad'.
In dit eerste nummer werd ook gesteld "Tegelijkertijd doen wij ook inspanningen om de achterstand in de uitgave van het TIJDSCHRIFT INDUSTRIEEL ERFGOED op te halen, dit om aldus onze verplichtingen t.o.v. onze leden te voldoen. Het ene tijdschrift al de aktualiteit behandelen, het andere meer artikels van blijvende waarde bevatten"
Het nummer bevatte vooral aankondigingen en enkele korte berichten, o.m. over

  • het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen (EMABB) en de steenbakkerij Frateur in Noeveren (Boom)
  • een workshop over Energie, Maatschappij, Cultuur - of E=mc² - georganiseerd in Beringen door het Provinciaal Museum voor het Industrieel Erfgoed
  • het Genkse Museum voor Industriële Produkten
  • het Molenmuseum van Molenbeersel-Kinrooi
  • de benoeming van Neil Cossons als directeur van het Science Museum in Londen
  • de ontwikkeling van de 'Cité de Sciences et de l'Industrie' in Parijs
  • de geplande oprichting van een museum voor de geschiedenis van de wetenschappen in Genua
  • oral history
  • en de studiedag over beton en betonarchitectuur
  • en de geplande uitzendingen over industrieel erfgoed door de BRT