Industrieel Erfgoed in Vlaanderen

Industrieel Erfgoed in Vlaanderen
Industrieel Erfgoed in Vlaanderen, nr 2
jaargang: 
1985
nummer: 
2
Uitgever: 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

Een tweede nieuwsbrief, terug bescheiden gefotokopieerd, vijf tot A5 gevouwde recto-verso A4 bladen.
Op p. 2 vinden we de doelstellingen van de nieuwsbrief : "De Nieuwsbrief wil optreden als centraal informatieorgaan voor alles wat in Vlaanderen gebeurt op het vlak van de studie, het behoud en de valorisatie van het industrieel erfgoed. Ne Nieuwsbrief staat open voor aktiviteiten van alle organisaties, diensten en instellingen: voor het bekend maken van nieuwe initiatieven, nieuwe musea, zoekertjes, enz..."
Als inhoud berichten en aankondigingen, en o.m. geplande uitstappen naar het Centrumkanaal en de scheepsliften van Houdeng, naar het ecomuseum van Fourmies-Trelon, aankondiging van twee zaterdagse studiedagen in Leuven in maart 1986, een cyclus over de geschiedenis van de energieproblematiek, en het geplande congfres over de geschiedenis en het industrieel erfgoed van de betonarchitectuur,... en verslagen van activiteiten in Izegem en Kortrijk

  • Een verslag van uitgereikte prijzen en awards (o.m. uitgereikt door de Koning Boudewijnstichting, de Dunhill Distinction, en de Ford Conservation Awards)
  • de beslissing van EBES om de oude elektrische centrale van Langerbrugge om te vormen tot industrieel-archeologisch elektriciteitsmuseum
  • de publicatie van een Wiotboek Industrieel Erfgoed onder impuls van de 'Société Royale Belge des Ingénieurs et des Industriels' - met de vier aanbevelingen die dit bevatte
  • Alsemberg: een toekomst voor de Herisemmolen
  • Brugge: in memoriam de Gistfabriek
  • Veurne: Internationaal museum voor brood-, banket-, suikerbakkerij en ijsbereiding
  • Rupelstreek: het ecomuseum