De tredkranen in de Lage Landen (van de 13de tot de 18de eeuw)

De tredkranen in de Lage Landen (van de 13de tot de 18de eeuw)

dinsdag, 15 maart 2016
provincie: 
Antwerpen
Antwerpen
organisator(en): 
Werkgroep Industriële Archeologie van de ie-net ingenieursvereniging - Centrum Senior Ingenieurs - in samenwerking met VVIA-afdeling Antwerpen

Voordracht: "De tredkranen in de Lage Landen (van de 13de tot de 18de eeuw)"
Een boeiende voordracht over de tredkranen in onze havensteden, vanaf hun verschijnen in de 13de eeuw.

Door de toenemende handel verschijnen er vanaf de 13de eeuw tredkranen in de belangrijke haven-havensteden. Het zijn de grootste machines van hun tijd. Vooral steden in het toenmalig graafschap
Vlaanderen (Damme, Brugge, Gent, Kortrijk, Nieuwpoort…) en het hertogdom Brabant (Antwerpen, Brussel, Breda, 's Hertogenbosch en ook Mechelen …) namen het voortouw. Daarna verspreiden de
kranen zich over Nederland, Duitsland en Engeland. In de rest van Europa komen ze slechts sporadisch voor.
Vooral door de studie van de stadsplattegronden uit de 16de en de 17de eeuw kunnen vele tredkranen worden getraceerd.
Aan de hand van deen veelheid aan iconografisch materiaal worden de verschillende types tredkranen, hun werking en constructieve details toegelicht.

Deze voordracht is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in industrieel- en havenerfgoed.
De spreker legt vooral de nadruk op Vlaanderen en Nederland.

Spreker:
Ir. Dirk Anthierens. Ere-hoogleraar en oud-departementshoofd van het departement Industriële Wetenschappen van de vroegere Hogeschool Antwerpen, nu Universiteit Antwerpen.
Reeds lang gaat zijn interesse uit naar de Industriële Archeologie.

Programma:
      19:00 Ontvangst (met koffie en frisdrank)
      19:30 Start van de voordracht
      20:45 Vragenronde
      21:00 Netwerking
      21:30 Einde

Plaats:
Ingenieurshuis, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen

Inschrijving en Betalingsmodaliteiten:
Voor 13 maart bij VVIA afd. Antwerpen, uitsluitend via de provinciale afdeling Antwerpen van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, met vermelding van naam en aantal deelnemers.
De deelname is definitief na overschrijving van het bedrag op rekeningnr. BE09 5230 4648 0657 van VVIA-afd. Antwerpen.
prijs:  5 EUR voor VVIA-  en IE-net leden en hun partner, 8 EUR voor niet-leden