Oplossing voor de stoomhoutzagerij in Vorst-Laakdal in zicht

donderdag, 17 december 2015
VVIA
het project voor de stoomhoutzagerij in Vorst-Laakdal

In het verleden deed VVIA verschillende tussenkomsten ten voordele van het behoud van de stoomhoutzagerij in Vorst-Laakdal - en binnenkort brengen we er een bijdrage over in het hoofdstuk 'ons erfgoed' op deze website. In het Vlaams-Nederlandse tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek', nr 4 van 2012 stelden Alien Clukers en Koenraad Van Cleempoel een eindwerk voor dat aan de afdeling interieurarchitectuur van de Universiteit Hasselt verdedigd werd (Een nieuw voorstel voor de herbestemming van de stoomhoutzagerij Beyens te Laakdal)

De voormalige stoomhoutzagerij Beyens is een goed voorbeeld van een landelijk bedrijf uit het begin van de 20e eeuw. De beschermde site stond vanaf de jaren 1990 leeg, zonder onderhoud, ten prooi aan verval. Heel de apparatuur, inclusief de stoommachine ‘De Nobele, Nolet & Bracq' bleef bewaard. Ze werd - ondanks veel tegenstand - bij besluit van 16 juli 1993 wettelijk beschermd als monument, uitgebreid op 15 oktober 2004. De bescherming werd echter op 20 oktober 2010 voor een deel opgeheven, om sloop van een deel van het complex mogelijk te maken. Jammer genoeg had de site ook sterk te lijden onder verval en vandalisme.

Nu ligt er (eindelijk) een positief project voor, waarbij zowel de gemeente als de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap Onroerend Erfgoed partner zijn. De gemeente keurde zopas het landinrichtingsplan goed. Dat beschrijft hoe de buitenomgeving aangepast en heraangelegd zal worden. Dit kadert in het plattelandsproject van de Merode waarbij men de klemtoon legt op het opwaarderen van het onroerend erfgoed in het gebied en de integratie van de ruimtelijke kwaliteiten ervan in de landschappelijke omgeving.
Ook voor het gebouw van de stoomzagerij zijn er concrete restauratieplannen. De stoomzagerij bestaat nog uit 3 gemetste traveeën, waarvan er 2 eigendom zijn van de gemeente. Deze traveeën worden casco gerestaureerd en er worden 2 nieuwe houten traveeën bijgebouwd voor de bescherming van de geklasseerde machines en ter vervanging van de enkele jaren geleden ingestorte en gesloopte.

VVIA en iedereen  die in het verleden bij het behoud van deze site betrokken waren halen opgelucht adem.


Lees hierover

 


REDACTIONELE AANVULLING: