nieuwsberichten en perscommuniqués op datum

Nieuwsberichten en perscommuniqués - op datum
datumaflopend sorteren onderwerp of titel opsteller of verspreider
04.12.2015
EU Cosme project rond educatief industrieel erfgoedtoerisme
VVIA - Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
11.12.2015
Vlaamse Regering keurt nieuwe afspraken goed voor mijnerfgoed Beringen
VVIA, op basis berichten van de Vlaamse Overheid en de pers
17.12.2015
Oplossing voor de stoomhoutzagerij in Vorst-Laakdal in zicht
VVIA
27.01.2016
Eric Van Schoonenberghe overleden
VVIA
28.01.2016
Vlaams-Nederlands tijdschrift "Erfgoed van Industrie en Techniek" zoekt versterking
Stichting Erfgoed
30.01.2016
Herbestemming... maar waarom alleen maar kerken ?
VVIA
01.02.2016
Brouwerijproject in Halle
Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle (KGOKH)
14.02.2016
Brusselse brouwerij wordt MIMA - Millennium Iconoclast Museum of Art
MIMA - bewerkt VVIA
03.03.2016
Beschermde bloemmolens Diksmuide worden openbaar verkocht
VVIA
16.03.2016
Antwerpse Mexico-bruggen worden gerestaureerd met monumentensubsidie
VVIA
17.03.2016
Fabrieksschoorstenen en GSM antennes - een moeilijk iets ?
VVIA afd West-Vlaanderen
19.03.2016
Tel orge, tel malt - hét basiswerk over het moutbedrijf in Vlaanderen
VVIA afd West-Vlaanderen
21.03.2016
Studenten geschiedenis Gent op weg naar Bremen voor uitwisseling rond industrieel erfgoed
VVIA
26.03.2016
Duitse groep bezoekt Vlaams industrieel erfgoed in kader Europees pilootproject educatief erfgoedtoerisme
VVIA
02.04.2016
schoorsteen van de stoomhoutzagerij van Vosrt-Laakdal wordt hersteld
VVIA

Pagina's