Centrum voor Industriële Archeologie. Mededelingen

Centrum voor Industriële Archeologie. Mededelingen
Mededelingen van het Centrum voor Industriële Archeologie, 1975, 2
jaargang: 
1975
nummer: 
2
Uitgever: 
Centrum voor Industriële Archeologie / Centre d'Archéologie Industrielle

Het tweetalige Centrum voor Industriële Archeologie werd een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten op 13 februari 1975 in het Staatsblad verschenen. In een eerste artikel wordt dit vermeld door de secretaris-penningmeesters Els Witte en Marinette Bruwier.
Verder artikels:
- Alfons Thijs: "Industriële archeologie" of de "geschiedebis van de materiële cultuur". Enkele ervaringen bij de studie van oude Antwerpse pakhuizen.
- Adriaan Linters: De hangbrug van het Antwerps Stadspark voortaan wettelijk beschermd
- Karel Veraghtert: Een informatievergadering over Industriële Archeologie aan de K.U.L.