gaan we doen in 2018 ?

Vanuit de Europese Commissie werd 2018 uitgeroepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Door E-FAITH, de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel Erfgoed werd niet gedraald. In januari werd in Barcelona een eerste brainstorming georganiseerd, en daar werden heel wat ideeën en voorstellen gespuid. Intussen werd daar ijverig op verder gewerkt, het ene idee bracht het andere mee.
Vanuit VVIA namen we aan verschillende van deze vergaderingen deel en deden we natuurlijk ook een duit in het zakje.
We moeten nu nagaan hoe we de verschillende plannen en voorstellen naar Vlaanderen (kunnen) vertalen.

  • Een project dat er sowieso zal komen lijkt een reeks thema's die over de verschillende maanden verdeeld zullen worden, gaande van energie en aandrijven, tot fabrieksschoorstenen, openbare diensten, transport en herbestemming. Via een bevraging wordt nu nagegaan waar welke sites, musea en collecties op dit  concept kunnen inspelen. Midden augustus zal de knoop doorgehakt worden.
    --> intussen kun je onderaan deze pagina de bevraging downloaden en ons zo spoedig mogelijk terug bezorgen. Dan weten wij ook onmiddellijk wat er in Vlaanderen leeft en kunnen we die informatie ook in de Europese gang van zaken inbrengen
  • De grensoverschrijdende samenwerking en de Europese dimensie zijn uiteraard belangrijke invalshoeken voor 2018. Met het voorbeeld van de verbroedering, sinds meer dan twee decennia, tussen VVIA en onze Catalaanse collegae voor ogen, wil E-FAITH de verbroedering tussen verenigingen en organisaties en het vormen van thematische netwerken aanmoedigen. Uit verschillende landen lieten al organisaties weten dat ze wat zien in dit voorstel. Daarom is er nu een formulier ontwikkeld via hetwelk organisaties kunnen aangeven dat ze een partner zoeken, en ook welk soort partner en in welke landen. Ook dit formulier kunt U onderaan deze pagina downloaden. Interesse ? Vul het dan in en stuur het terug. Vanaf einde augustus zal er op de website van E-FAITH een database beschikbaar zijn waarin alle organisaties die een partner zoeken opgenomen worden.
  • En daarnaast kunnen we natuurlijk ook in eigen regio creatief uit de hoek komen, met voorstellen over wat we vanuit Vlaanderen kunnen bijdragen aan de andere projecten en ideeën... En met ideeën en voorstellen om het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen in het zonnetje te zetten.

In 2018 bestaat VVIA veertig jaar. We zijn daarmee de oudste landelijk werkende vereniging voor industrieel erfgoed op het Europese continent.
Het is duidelijk dat we 2018 moeten omsmeden tot een actief en feestelijk jaar.
Met UW hulp kan dat !

Heb je zelf ook nog ideeën en voorstellen ?
Contacteer ons dan en stuur ze door.
We zijn volop aan het plannen - neem contact als je op één of andere wijze een handje wil toesteken.

 

 

STEUN VVIA