Industrieel toerisme

Industriële bezoeken

Pagina onder constructie

 


Vanaf het begin der jaren 1970 werd het industrieel erfgoed in verschillende Europese landen tot een toeristisch 'product' verheven - met voor- en nadelen.
Reeds in het midden van de jaren 1980 experimenteerde VVIA hiermee, en even werd zelfs een specifieke organisatie voor de promotie van industrieel erfgoedtoerisme opgericht. Het was toen echter nog te vroeg, en de toeristische sector stond zeker (nog) niet te springen voor dit soort initiatieven.

Intussen zijn we zo'n dertig jaar verder.
Waar staan we ?
En waar staat men in andere landen ?

In elk geval staan we in Vlaanderen niet ver, en lopen we sterk achter in vergelijking met wat er in andere landen gebeurt. Toerisme wordt op een bijzonder 'traditionele' wijze ingevuld, weinig vernieuwend. Nieuwe processen en invalshoeken die in de rest van Europa opkomen blijken onbekend.
In de  Beleidsnota 2019-2024. Toerisme die in november 2019 in het Vlaams Parlement ingediend werd door Zuhal Demir (Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme) komt geen enkele vermelding van industrieel of technisch erfgoed voor. Wel wordt even ingegaan op ‘Erfgoedbeleving’ en ‘culinair erfgoed’...

 

We werken nu aan een aantal webpagina's met informatie - deze (en andere) pagina's worden in de loop van volgende weken gebouwd en aangevuld. Uw suggesties zijn welkom

schrijf hier in voor onze open brainstorming
over mogelijkheden en kansen van industrieel toerisme in Vlaanderen

op maandag 13 december van 15:00 tot 17:00 u