VVIA steunen

we danken U bij voorbaat voor Uw steun

 

 

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
is een onafhankelijke vereniging
en derhalve niet-gesubsidieerd.

Onze inkomsten zijn enkel afkomstig van lidgelden, steunbijdragen en de inkomsten van onze activiteiten.
Ook alle vormen van sponsoring en donaties zijn welkom
Elke euro(cent) wordt drie keer omgedraaid en optimaal gespendeerd.
Alle activiteiten - ook de bouw van deze website - worden gerealiseerd dank zij tal van onbezoldigde, maar sterk gemotiveerde vrijwilligers

Steun onze werking

  • door lid te worden van VVIA  (klik hier als U lid wil worden)
    Het lidmaatschap van VVIA is en blijft zeer bescheiden .
    De bijdragen van onze leden en sympathisanten zijn cruciaal, en zorgden er - sedert 1978 - steeds voor dat VVIA de voorhoede vormde voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
  • of door het storten van een vrijwillige bijdrage
    op onze bankrekening bij TRIODOS Bank, IBAN : BE41 5230 4462 3210,BIC : TRIOBEBB
    Of via PayPal