uitreiking Belgische Industriana-labels

uitreiking Belgische Industriana-labels

donderdag, 11 mei 2017
provincie: 
Vlaams-Brabant
Leuven
organisator(en): 
VVIA samen met E-FAITH

GENIUS LOCI is een door de Europese Commissie onder het COSME-programma gecofinancierd project.
Het wil de aandacht vestigen op het industrieel en technisch erfgoed van kleine ondernemingen (KMO’s), het belang ervan aantonen voor de Europese burgers, en duidelijk maken aan toeristen en aan mensen van ter plekke. De project-partners zijn gevestigd in Italië, Malta, Spanje, Hongarije,... maar het project omvat industrieel en technisch erfgoed in alle Europese landen. E-FAITH (de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed) stelt daarvoor zijn expertise en netwerk ter beschikking. Via E-FAITH werkt ook de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie mee aan dit project.

Omdat het thema zeer breed is, werden om te starten een drietal piloot-sectoren uitgekozen:
1. Traditionele gefermenteerde dranken (bier, wijn, cider,...) en het distilleren
2. De verwerking van klei tot bakstenen, tegels, dakpannen – en ook tot refractaire bakstenen, drainagebuizen, majolica, enz.
3. Traditionele textielambachten (zoals het handweven) en de productie van Europese textielvezels (w.o. vlas, hennep,...)
Voor Vlaanderen ligt dat KMO-thema natuurlijk goed, want we waren traditioneel een regio met dynamische kleine bedrijven, die van alles en nog wat produceerden en commercialiseerden. Maar ook de drie speerpunten die door het consortium uitgekozen werden liggen ons bijzonder goed.

Als één van de onderdelen van dit project ook een Europees herkenningsteken voor industrieel erfgoedsites ontworpen, ‘Industriana’.
De ontwikkeling van de achterliggende soft- en hardware werd door de Europese Commissie gefinancierd, evenals de aanmaak van de eerste 150 test-labels - te verdelen over geselecteerde projecten in de Europese landen. De geselecteerde initiatieven zullen aldus deel uitmaken van het Industriana-netwerk, met bijbehorende apps en vermeld worden in de kaartbestanden op internet. Voorbijgangers en belangstellenden kunnen dank zij de QR-code via hun smartphone ter plaatse informatie kunnen opvragen over de sites en hun geschiedenis.

Vanuit België werden een dertigtal kandidaturen ingediend.
Daarvan werden er 22 geselecteerd, nl 17 in Vlaanderen, 1 in Brussel, 2 in Wallonië en 2 grensoverschrijdende (één met Luxemburg en één met Noord-Frankrijk)

De officiële labels zullen door de heer Mark Andries, kabinetschef van Vlaams Minister-President Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed, aan de geselecteerde sites uitgereikt worden op
donderdag 11 mei, om 10 u, in de gerenoveerde brouwzaal van de brouwerij De Hoorn , Sluisstraat 79  in Leuven.

Het programma ziet er als volgt uit:

09u30: ontvangst met welkomkoffie
10u00: aanvang presentatie van het Genius Loci - Industriana project
            uitreiking van de Industriana-labels
11u00: korte voorstelling Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 en de wijze waarop het industrieel erfgoed zich in dit kader kan presenteren
11u30: afsluitreceptie, netwerking
13u00: einde
 

U wordt van harte uitgenodigd op deze voorstelling.
Om praktische reden wordt een aanmelding van Uw deelname op prijs gesteld, via ons contactformulier
Via deze weg, of telefonisch via 0496/377791 kan ook informatie bekomen worden