Vlasspinnerij De Kien

Vlasspinnerij De Kien

Aan de Nijverheidskaai in Kortrijk werd in 1865-1866 door Boutry-Van Isselsteyn & Cie een moderne vlasspinnerij opgericht - de eerste in Zuid-West-Vlaanderen. Het was in deze periode, na de sterke prijsstijgingen van het katoen als gevolg van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) dat vlasspinnerijen en -weverijen opnieuw de concurrentie met de grootschalige katoenfabrieken aankon.
De oprichters waren textielhandelaren uit Rijsel. Schoonbroer van Henri Boutry was, pour la petite histoire, Felix Buyse, op dat ogenblik bestuurder van de Burgerlijke Godshuizen in Kortrijk.De fabriek werd gebouw op de oude bleekweiden die langsheen de leie gelegen waren, maar ook op een deel van het vroegere Recolettenklooster.
De fabriek specialiseerde zich in het natspinnen van vlas en hennep, bezat een textielververij en een blekerij, een weverij en later ook een confectie-atelier dat voor het Belgischj leger werkte.
In 1884 werd het bedrijf overgenomen door de directeur Léonard De Kien. Samen met zijn zoon George en Maurice Ide breidde hij de gebouwen sterk uit.

Aan het begin van vorige eeuw liep er heel wat mis met de werkomstandigheden in het bedrijf De Kien. Het complex zou een memoriaal van de Kortrijkse arbeidersbeweging kunnen zijn. In 1909 publiceerde vakbondssecretaris Joseph Coole daarover een kritisch artikel, "de vlasslaven van De Kien", wat hem prompt een proces door De Kien kostte en zes maanden gevangenisstraf... In zijn artikel klaagde hij o.m. aan dat de patroon - die ook voorzitter was van de Kortrijkse Handelskamer - foefelde met de uitbetalingvan het aantal geproduceerde stukken. Het gevolg was een wekenlange staking...

Het grootste deel van de gebouwen werd in het begin van de jaren 1990 gesloopt. Daarbij ging ook een voor de regio zeldzaam Polonceau-spant verloren. Een resterend gedeelte was een tijdje een handelszaak. In de loop van 2010-2011 werden de restanten van het bedrijf verbouwd tot lofts en burelen, n.o.v. architect Patrick Six.
Van de geschiedenis en het historisch belang van het bedrijf is vandaag nog weinig te zien.

 

Meer informatie:

Om te lezen:

  • F. DECOCK: Het ontstaan van de Kortrijkse textielindustrie. De vlasspinnerij en weverij Boutry-Van Isselsteyn & Cie (later De Kien),  in : 'De Gazette van Oud Cortryck',  6, 2013, blz.20-23 en 7, 2013, blz. 14-21