herbestemming

Kolenwasserij van Beringen aan bod in het Vlaams Parlement

                                                    
In de ochtendvergadering van 24 oktober 2018 van de ‘Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed’ van het Vlaams Parlement stelde volksvertegenwoordiger Bert Moyaers (SP.A) aan minister Geert Bourgeois een vraag om uitleg ‘over de precaire situatie waarin de kolenwasserijen van de mijn in Beringen verkeren’.

Europese Prijs voor het Cultureel Erfgoed - Prijs van het Publiek

Geef Uw stem aan het Industrieel Erfgoed
voor de Publieksprijs van de EU Prijs voor Cultureel Erfgoed

De Europese Commissie en Europa Nostra maakten vandaag de winnaars bekend van de jaarlijkse EU Prijs voor Cultureel Erfgoed - de 2016 European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards. Dit is de belangrijkste prijs in Europa voor studie, behoud en ontsluiting van cultureel erfgoed.

Vlaamse Regering keurt nieuwe afspraken goed voor mijnerfgoed Beringen

We lezen in de beslissingen van de Vlaamse regering van vandaag, vrijdag 11 december 2015, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois
"De Vlaamse Regering keurt principieel het derde addendum goed aan de protocolovereenkomst over de meerjarenplanning van de herstructurering en restauratie van de vroegere mijnsite van Beringen, in het kader van het project Mijn-Wereld. Het gaat om een actualisatie van het bestaande protocol van 2009, dat wordt aangepast in functie van de concrete invulling van de onderscheiden projecten voor de periode 2015 tot en met 2020"

Pagina's