Tijdschriften van het Centrum voor Industriële Archeologie

Het Mededelingenblad van het Centrum voor Industriële Archeologie

Einde 1974 werd door vertegenwoordigers van verschillende universiteiten en instellingen een nationaal 'Centrum voor Industriële Archeologie - Centre d'Archéologie Industrielle' opgericht. Dit gebeurde met de steun van twee -thans niet meer bestaande- banken, het Gemeentekrediet van België en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid. Het kreeg zijn zetel in één van de lokalen van de afdeling Kaarten en Plans van de Koninklijke Bibliotheek.
Bedoeling van het C.I.A. was de industriële archeologie als wetenschappeljke discipline te bevorderen. Dank zij financiering van beide banken konden twee onderzoekers aangetrokken worden, François Roelants du Vivier voor het Franstalige landsgedeelte, Adriaan Linters voor het Nederlandstalige landsgedeelte. Eén van de belangrijkste taken was ook de wetenschappelijke voorbereiding van de eerste tentoonstelling over het thema, En toen kwam de Machine. kennismaking met de Industriële Archeologie, die einde 1975 in de Brusselse Passage 44 geopend werd.
De bescheiden tijdschriften die door het centrum gepubliceerd werden, op een beperkte oplage, zijn de eerste die in België van de pers kwamen.