en in Vlaanderen ? (algemeen)

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed komt in Vlaanderen maar héél langzaam van de grond.
In die mate dat er begin april in veel middens de vraag bestond of er wel iets gepland werd of zou gebeuren. Volksvertegenwoordiger Bart Caron stelde daarom een vraag om uitleg in in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement.
Er kwam daarop een uitgebreid antwoord van Minister Sven Gatz, waaruit bleek dat men binnen het Departement Jeugd, Cultuur en Media met het thema bezig was.

"Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed wordt ook in Vlaanderen op de rails gezet. Ik sta als minister van Cultuur zeker achter het doel en het ruime opzet van dit Europees Jaar. Mijn administratie was trouwens nauw betrokken bij de voorbereidingen van dit initiatief in Europese kringen, via de werkzaamheden van de denkgroep ‘EU en erfgoed’ waarvan mijn administratie het secretariaat verzorgt."

Echter, tot vrij recent werd daarover niet naar het werkveld gecommuniceerd - alhoewel het belangrijk is om de burger en de vrijwilligers maximaal bij de beweging te betrekken.
In ruime middens was reeds vanaf midden 2016 geweten wat er op komst was, en werden er besprekingen en toelichtingen gegeven tijdens Europese bijeenkomsten (zoals van de European Heritage Alliance) en tijdens erfgoedbeurzen (zoals in Leipzig tijdens de Denkmal-beurs in november).
Een eerste aankondiging stond reeds op 6 mei 2016 op de website van Herita...
Veel organisaties, maar ook instellingen in andere landen, wachtten niet af en spanden de paarden voor de wagen. Europa Nostra, het Europees platform van erfgoed NGO's, volgde alle stappen van nabij - en drong er bij de EU Commissie ook op aan dat het geen 'free lunch' mocht worden en dat ook vanuit Europa middelen moeten vrijgemaakt worden om het jaar mogelijk te maken.
In januari van dit jaar werkte VVIA mee aan een workshop van E-FAITH in Barcelona om het Jaar vanuit de sector industrieel erfgoed voor te bereiden, in juni organiseerden we een opvolgingsworkshop in Mechelen.
De belangrijkste Europese knopen voor industrieel erfgoed worden nu tijdens de zomermaanden doorgehakt, en VVIA zal via deze website en andere wegen de projecten, initiatieven en ideeën in Vlaanderen verspreiden.

Omdat er nog steeds weinig nieuws over de organisatie in Vlaanderen vernomen werd/wordt, waren/zijn heel wat organisaties ongerust en werden wij van her en der gecontacteerd - ook door verenigingen en belangstellenden van buiten onze sector. Het is vandaag ook nog helemaal niet duidelijk op welke wijze het werkveld, de talloze vrijwilligers gemobiliseerd zullen worden en inspraak krijgen in de organisatie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Vlaanderen.
In Vlaanderen wordt het jaar gecoördineerd vanuit de Gemeenschapsbevoegdheid (de sector 'Cultuur'), en wij kregen van de coördinatrice daar volgend bericht, dat we hier in extenso weergeven en dat veel vragen beantwoordt:

"De voorbereiding voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Vlaanderen zijn al langer bezig dan op uw website vermeld. Zowel het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) als het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) waren betrokken bij het lanceren van dit initiatief in Europese middens via de ‘Denkgroep EU en erfgoed’ waarvan het secretariaat door het Departement CJM wordt verzorgd. De concrete voorbereidingen gingen in een versnelling hoger van zodra alle officiële beslissingen op EU vlak genomen waren en van zodra het duidelijk was hoe de Europese Commissie de organisatie van dit jaar zag. Er werd pas een eerste overleg voor nationale coördinatoren georganiseerd eind april 2017.
De organisatie in Vlaanderen is in handen het Departement CJM en nauw overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed. Ook het steunpunt Faro en Herita zijn mee partners en betrokken. Er is intra-Belgisch ook afstemming met de andere gewesten, gemeenschappen en Federaal.
De basisleidraad in Vlaanderen is dat we vooral bottom-up initiatieven vanuit de sector willen stimuleren en dat we de principes uit de Faro-Conventie willen beter bekend maken bij de sector. Er komt een portaalwebsite waarop lokale en regionale initiatieven aangemeld zullen kunnen worden die dan gelabeld kunnen worden. Alle initiatieven vanuit de overheid en algemene informatie zullen voorgesteld worden in het najaar (oktober 2017) op een officieel lanceringsmoment.
In afwachting van de lancering van dit jaar in Vlaanderen komt er deze zomer generieke informatie op de websites van CJM, AOE, Herita en Faro. We zullen u dan ook op de hoogte houden van zodra dit beschikbaar is zodat u dit verder kunt verspreiden."

[links door ons toegevoegd]

 

Wij volgen alle ontwikkelingen zo nauw mogelijk, en zullen op deze pagina alle nuttige informatie plaatsen over de algemene aanpak van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Vlaanderen.
Deze pagina zal derhalve regelmatig bijgewerkt worden
laatste aanpassing: 29.07.2017

 

In alle landen en regio's werden intussen door de overheid coördinatoren aangeduid.
Voor België zijn dit:

Het is belangrijk om vanuit de sector industrieel erfgoed contact te nemen met deze coördinatoren, om de rol en plaats van het industrieel en technisch erfgoed in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed duidelijk te stellen

  • Op zaterdag 26 augustus organiseert VVIA een informatienamiddag en workshop om het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed voor te bereiden.
    Iedereen is welkom !
  • op dinsdag 19 september wordt er door de Vlaamse Overheid (afdeling CJSM) een informatiesessie georganiseerd over de EU-subsidies voor projecten in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH2018) - jammer genoeg weer eens op een werkdag tijdens de werkuren, zodat vrijwilligers die dan werken niet kunnen deelnemen.
  • Voor onze Nederlandse collegae: op 21 september organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een informatiebijeenkomst voor alle organisaties die deel willen nemen aan het Jaar
  •  

 

STEUN VVIA

 

 

Doorverwijzingen