VVIA en industrieel toerisme

affiche van de toeristische rally 1987

pagina in aanmaak

De inzet van VVIA voor Industrieel toerisme

Op basis van in Groot-Brittannië opgedane ervaringen probeerde VVIA reeds in het begin van de jaren 1980 het belang van industrieel erfgoedtoerisme in Vlaanderen aan te kaarten.

Op 27 maart 1982 werd in de vergaderzaal van het Commissariaat-Generaal voor Toerisme in Brussel een studiedag 'Industriële Archeologie en Toerisme'. Er waren verschillende buitenlandse sprekers, maar de toeristische diensten uit Vlaanderen ontbraken grotendeels op het appel, volgens het verslag "Pijnlijk was de afwezigheid van het Commissariaat-Generaal voor Toerisme (dat blijkbaar de hele organisatie 'vergeten' was) en van de volledige toeristische sector in Vlaanderen. De Stad Gent verkoos geen afgevaardigde voor het paneelgesprek te zenden, en de afgevaardigde die er dan toch zat nota te nemen gaf te kennen niets te vertellen te hebben... en verdween stilletjes. De conclusie van de dag was duidelijk: er moet hier nog missionariswerk verricht worden" (cit.)

In de periode 1984-1986 kon VVIA beroep doen op BTK’s (Bijzondere Tijdelijke Kaders, werklozen die aan een project konden werken). Met dezen werd o.m. een doorlichting gemaakt van het toeristisch potentieel van industrieel erfgoed in Vlaanderen.

De conclusies leidden tot oprichting, op 21 oktober 1986 van een afzonderlijke vzw ‘VVV Industrieel Erfgoed’ . Doel was initiatieven inzake industrieel erfgoedtoerisme te stimuleren en  te coördineren  Het jaar nadien - een jaar waarin Flanders Technology plaats vond - organiseerde de VVV een toeristische zoekrally in de vijf Vlaamse provincies. Deze werden begeleid door zes brochures, één algemene en één voor elke provincie, en geleide bezoeken.
Op 13 mei 1987 werd voor de werkgroep Toerisme van het Algemeen Nederlands Congres in het Museum voor de Geschiedenis van Wetenschap en Techniek in Gent een studieforum'Industrieel Erfgoed. Industrieel Toerisme. Zin? Onzin?' georganiseerd, waarvan de werkmap digitaal beschikbaar is.
Alhoewel dit initiatief keihard van start ging kwam het niet van de grond en enkele jaren nadien werd de vzw VVV Industrieel Erfgoed ontbonden.
 

Er waren nadien nog tal van andere initiatieven.

Op 24-25 oktober 1998  organiseerde VVIA in samenwerking met het onderwijstijdschrift Klasse een speciaal weekend voor leerkrachten, waarbij 50 sites in West-Vlaanderen voor leerkrachten en leerlingen opengesteld werden. Jammer genoeg was het op de bewuste dagen rotweer.  (webpagina van Klasse met het programma is jammer genoeg niet meer beschikbaar)