onze spoorwegen in 1894

Aan het einde van 1894 had België zo'n 6025 km spoorlijnen in dienst, waarop in totaal 2947 lokomotieven reden.
Die trokken 6919 passagierswagons, en in 1894 werden er 96.938.777 tickets verkocht, terwijl met 61.623 goederenwagons in totaal 45.520.898 ton goeveren vervoerden.
Voor de uitbating stonden 54.922 personeelsleden in.

Naast de spoorwegen uitgebaat door de Belgischs staat waren er ook nog een reeks privé-lijnen, die samen iets minder dan 40% van net uitbaatten.

Van het totaal van de lijnen waren er 3309 km in handen van de Staatsspoorwegen, die van het hogervermelde totaal 2133 lokomotieven, 5282 passagierswagons en 45.967 goederenwagons bezaten. De Staatsspoorwegen verkochten in 1894 74.773.172 tickets en vervoerden 29.231.743 ton goederen. Ze hadden 43.768 personeelsleden in dienst.
Hieruit blijkt dat de Staatsspoorlijnen het gros, zo'n driekwart, van het passagiersvervoer voor hun rekening namen, en twee derden van het goederenvervoer.
Het gemiddelde personeelsbestand van alle uitbatingen in België was toen 9 personeelsleden per kilometer lijn. Bij de staatsspoorlijnen lag dat op 13 personeelsleden per kilometer.

De keerzijde van het spoorwegverhaal: in 1894 vielen er bij de spoorwegen in België 174 doden (101 bij de staatsspoorlijnen) en 1026 gewonden (959 bij de staatsspoorlijnen)

 

VVIA zet zich sedert 1978 in voor studie, behoud en ontsluiting van (het verhaal van) het industrieel erfgoed van Vlaanderen
Steun ons
word lid