HECTOR TRAINING

HECTOR

HECTOR
Een Europese opleiding over industrieel erfgoed als sleutelcompetenties voor de toeristische sector

Het doel van het HECTOR-project is ambitieus: het verzorgen van een gespecialiseerde Europese opleiding over industrieel erfgoed en industrieel toerisme personen actief  in de toeristische sector. Gedacht wordt bv aan touroperators, medewerkers van toeristische  diensten, gidsen, evenals studenten uit verschillende richtingen die later een tewerkstelling in toerisme nastreven.
Aan HECTOR werken partners mee uit Italië, Spanje, Slovenië, Bulgarije, Oostenrijk en Duitsland, aangevuld door EFAITH.

De deelnemers aan de opleiding zullen uit verschillende Europese landen afkomstig zijn.
Zoals de Erasmus+-projecten voorschrijven, is HECTOR erop gericht de integratie in de beroeps- en arbeidswereld vergemakkelijken: het project is bijzonder nuttig voor de toeristische sector en biedt theoretisch advies, rechtstreeks contact met deskundigen op dit gebied en een vernieuwende invalshoek voor toeristische producten op basis van de industriële archeologie.

De opleidingsinstrumenten van het project bestaan uit een theoretische online cursus gevolgd door een praktijkcursus van 12 tot 18 september 2022 in Italië, in Abbadia San Salvatore  De online-cursus is beschikbaar sedert 1 maart 2022. Iedereen die zulks wenst kan daar zonder uitzondering aan deelnemen.
Aan het einde van de online-cursus zal kunnen de deelnemers hun kennis testen aan de hand van een reeks multiple-choice vragen. De geslaagden krijgen een certificaat van deelname en kunnen deelnemen aan de selectie voor de zomercursus.
Die vindt plaats(SI), binnen de gebouwen van een belangrijke en indrukwekkende industriële archeologische site. Deelname is aan deze praktijkweek is voorbehouden aan personen tussen 18 en 30 jaar oud, die in een van de landen van de Europese Unie wonen, een gemiddelde kennis van het Engels hebben en slaagden in de selectieproef. De zomercursus bestaat uit een intensieve cursus van een week, die volledig in het Engels wordt gegeven. Hij omvat, naast diverse opleidingsactiviteiten, ontmoetingen met deskundigen uit de toeristische sector en voor het project relevante instellingen, en bezoeken aan het mijnmuseum in Abbadia en toeristisch ontsloten industriële sites in de regio.

Schrijf je op de HECTOR website in op de nieuwsbrief om geen enkele stap te missen: https://www.hector-training.eu/
Voor meer informatie is het ook mogelijk de social media pagina's van het project te raadplegen: Facebook: @hectortrainingeu ; en Instagram: @hector_training; om rechtstreeks contact op te nemen met het team op het e-mailadres: info@hector-training.eu