het stakeholders committee

Om het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in goede banen te leieden/houden, werd door de Europese Commissie een stuurgroep, het z.g. 'stakeholders committee', ingesteld. Uit een lijst van 300 organisaties die op Europees niveau actief zijn, werden er 30 uitgezocht om deel te nemen aan dit comité.
Op 28 april vond in Brussel de eerste bijeenkomst plaats van het Stakeholders Committee, waar de verantwoordelijken van de EU Commissie toelichting gaven bij de aanpak en de opties voor het Jaar, en luisterden, naar de bemerkingen en voorstellen van de deelnemers

E-FAITH,de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed (en meer bepaald onze voorzitter Adriaan Linters die er ook algemeen-secretaris is) werd opgenomen in het EU stakeholders committee of the European Year of Cultural Heritage (EYCH).
Aldus zit VVIA op de eerste rij bij het vastleggen van doelstellingen, het plannen en opvolgen van EYCH2018

We zijn bijzonder gelukkig dat op die manier de inzet van vrijwilligers en vrijwilligers-verenigingen voor ons industrieel erfgoed kan vertaald en verdedigd worden.
Aandacht vragen voor het industrieel erfgoed, want nog (te) vaak wordt het belang vergeten van de industriële en technische ontwikkelingen bij het ontstaan en de evolutie van Europa. En de rol die dat erfgoed vandaag kan spelen.
Ook in Vlaanderen moeten we nu alle hens aan dek roepen om het industrieel erfgoed zijn gerechtigde plaats te geven in het EYCH 2018.