Nieuwsbrieven VVIA

In de loop van de jaren, en voordat de moderne sociale' media in voege kwamen, verzond VVIA regelmatig via elektronische weg eenvoudige nieuwsbrieven aan zijn leden en belangstellenden. Veel daarvan bleef niet bewaard, want de 'delete'-knop blijkt vaak de meest gebruikte op een toetsenbord.

We vonden er een aantal van terug, waarvan de inhoud in een verwerkte vorm opgenomen werd op de oude website.
Het betreft:

We proberen nu de ontbrekende nieuwsbrieven te recupereren - o.m. via het doorzoeken van oude backups, en zullen die dan hier toevoegen.
Mocht U er nog bewaard hebben, dan maakt U ons gelukkig door ze terug door te sturen...

  • e-nieuwsbrief 15.10.2015 - o.m. over het Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed, de Open Monulentendag, de Petrila-steenkoolmijn in Roemenië, educatief industrieel erfgoedtoerisme, fabrieksschoorstenen, de bedreiging van de Blanchsserie de Courtrai in Kortrijk, havenkranen, de Meerlanmolen in Gistel,...
  • e-nieuwsbrief 31.12.2016 - o.m. een overzicht van de VVIA-werking 2016 en een vooruitzicht naar 2017-2018, met de bedreiging van het Antwerpse graanmagazijn SAMGA en de kolenwasserij van Beringen, de tentoonstelling van VVIA in Barcelona en het geplande bezoek aan die stad, de medewerking aan Europese projecten, en de Herita-hoorzitting in het Vlaams Parlement
  • e-nieuwsbrief 28.02.2017 - o.m. over het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, het Europees project Genius Loci en Industriana, het archeologisch onderzoek van een oude draaibrug in  Antwerpen,  de taal van de mijnwerkers in Eisden en de kolenwasserij van Beringen, het geboortehuis van Karel van de Poele in Lichtervelde, de passarel in  Ronse, de oude graansilo's van Kristiansand (Noorwegen), een Bollinckx-stoommachine in Istanbul,...
  • e-nieuwsbrief 27.03.2017 - o.m. met een update over het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, het Europees project Genius Loci en Industriana. Daarnaast een lijst van de nieuwe beschermingsbesluiten 2015 en 2016 voor industrieel erfgoed, Euratom en ons nucleair erfgoed, tijdelijk herbestemmen, de tegelfabriek Rottiers in Tisselt, een jongerenproject voor herbestemming van de brouwzaal van Rodenbach in Roeselare, een actie voor behoud van het tramstation in de wijk Krottegem (Roeselare), elektriciteit en een elektriciteitscabine in Temse, een onbekend toestel, Het Glaset Hus, glasmuseum, in Limmared (Zweden), de digitalisering van L'Ossature Métallique en ook de digitalisering en ontsluiting van alle jaargangen van Le Recueil Financier.
  • e-nieuwsbrief 10.06.2017 - o.m. met informatie overhet Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, het Europees project Genius Loci en de Industriana-labels, het gedwongen samengaan van ETWIE en MIAT, een in memoriam Roland Wissels (de eerste conservator van het Hasselts Jenevermuseum), het tramstation van Roeselare, de stoommachine van Turnhout teruggevonden in Beringen, de restauratie van de ijslandvaarder François Musin en restauratie van fabrieksschoorstenen in Frankrijk, de muurschildering 'Olijfje' in Londerzeel, herbestemming van de Artois-smidse in Leuven en van het bureelgebouw van de steenkoolmijn van Beringen, de bedreiging van de historische Blekerij in Kortrijk, de teloorgang van tankstations, herbergen in de Westhoek, en een overzicht van historische kaarten als bron voor studie van industrieel erfgoed

 

Omwille van de Europese GDPR privacy-regelgeving schakelden we vanaf juni 2018 op een nieuw verzendsysteem over (MailChimp). Daarvoor moet iedereen die de nieuwsbrieven en elektronische berichten van VVIA wil ontvangen zelf registreren, kan hij/zij ook zelf zijn/haar gegevens beheren en zich desgevallend uitschrijven.