Hoorzitting onroerend erfgoeddecreet in het Vlaams Parlement

In het kader van de parlementaire hoorzittingen over het toen in voorbereiding zijnde nieuwe onroerend erfgoeddecreet kreeg VVIA op 26 januari 2011 de kans om het woord te nemen in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement.
Tijdens dezelfde zitting kwamen ook de Vlaamse Confederatie Bouw, de Beroepsvereniging Vastgoedsector en het Forum Vlaamse Archeologie aan bod. De twee eersten namen de meeste tijd van de vergadering in beslag, zodat de normale en industriële archeologen zich nadien moesten reppen om het eind-uur van de vergadering niet in het gedrang te brengen.

VVIA stelde ten behoeve van de parlementairen en fractie-medewerkers een uitgebreide nota samen, waarin de pijnpunten van de sector en de inzet van verenigingen en vrijwilligers aan bod kwamen - én waarin een reeks suggesties naar het beleid geformuleerd werden.