Herbestemming industrieel erfgoed: bibliografie en links

1. Boeken

 

2. Artikelen

 

3. Om te downloaden
[Zie ook onze gedigitaliseerde boeken en brochures]

  • Adriaan LINTERS: Gebruiken of verbruiken. Enkele bedenkingen bij sloop en herbestemming van gebouwen, in Vlaanderen. Jaargang 47, Tielt 1998
  • lezing door Kate DICKSON (Manchester) tijdens de VVIA-studiedag over herbestemming, Brussel, 13 december 2008 :  "Finding new uses for redundant industrial buildings, and working with the community to deliver local aspirations" [pdf 56Kb]
  • Eerste Hulp bij Herbestemmen. Een document in 2008 samengesteld door BOEi dat voor beginners goed in kaart brengt wat de valkuilen zijn, wat de do’s and don’ts zijn. Eeen soort‘Tien Geboden’ van herbestemming van industrieel erfgoed. BOEi is een Nederlandse maatschappelijke onderneming voor het restaureren en herbestemmen van erfgoed.
  • Industrieel Erfgoed – Zes thema's voor hergebruik. Een brochure over herbestemming van vrijgekomen (agrarisch-)industriële complexen in het Noorden van Nederland, zoals silo's en strokarton- en steenbakkerijen. Bij herbestemming van dergelijke complexen gaat het niet zozeer om een Programma van Eisen (PvE) maar om een Programma van Mogelijkheden (PvM). De mogelijkheden van een gebouw bepalen een passend programma (DAAD-cahier, juni 2010)
  • Tessa FONDS, Jolanda BOS, Jacques van DINTEREN & Adriaan LINTERS: Revitalisering met behoud van erfgoed: bezint eer ge begint. (2011). Dit artikel presenteert de belangrijkste uitkomsten van het Interregproject ‘Revitalisering Oude Industriehavens’ (ROI). In dit project wisselen acht steden uit de grensregio Vlaanderen-Nederland kennis en ervaringen uit over de revitalisering van oude havengebieden. De steden Antwerpen,Vlissingen, Gent, Tilburg, Oostende, Tilburg, Roermond en Leuven herstructureren alle een oud havengebied en ontmoeten een aantal overeenkomstige problemen, waarvan de omgang met erfgoed er één is
  • Nathalie VAN ROY & Sara VERMEULEN: Eerst onderzoeken, dan herbestemmen. Een uitgave van het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed (2014), zoomt in op het herbestemmingsonderzoek, de fase die aan een herbestemming vooraf gaat. Hoe beslis je dan welke functie het meest aangewezen is? Wat is een herbestemmingsonderzoek? Welke aspecten ga je eerst onderzoeken, en welke eventueel in een latere fase? Zoek je partners of spreek je andere betrokkenenaan? Zijn er premies beschikbaar? Hoe pak je een herbestemmingsonderzoek het best aan? ... Een  handleiding die handvaten biedt om een plan meer slaagkansen te geven.

4. Om te bekijken

5. Links