Erfgoed van Industrie en Techniek - Vlaams-Nederlands tijdschrift

logo

ERFGOED VAN INDUSTRIE EN TECHNIEK
Vlaams-Nederlands tijdschrift

Tot einde vorige eeuw verschenen in Vlaanderen en Nederland eigen tijdschriften over industrieel erfgoed, op een kleine markt.
Na even proefrijden werd in 2000 besloten om de Vlaamse en Nederlandse tijdschriften samen te smelten tot één titel, Erfgoed van Industrie en Techniek.
De grensoverschrijdende samenwerking had tal van voordelen, niet alleen het bestrijken van een grotere 'markt'. Door een hogere gemeenschappelijke oplage daalden de vaste kosten van de uitgave relatief.
Maar positief waren ook de impact van het tijdschrift op meer lezers, de uitwisseling van ideeën en contacten, en tenslotte een groter areaal aan potentiële auteurs.
In voorbije decennia groeide het tijdschrift in kwaliteit. Het is nu een van de belangrijkste tijdschriften over industrieel erfgoed in Europa, hét belangrijkste in de Lage Landen.

De uitgave is georganiseerd in een Nederlandse Stichting (de 'Stichting Erfgoed') waarvan het bestuur 50/50 verdeeld is over Vlaanderen en Nederland. De Vlaamse vertegenwoordigers worden afgevaardigd door de Vlaamse Verteniging voor Industyriële Archeologie.
Ook de redactie is evenwichtig samengesteld uit Vlamingen en Nederlanders.
In België gebeurt de verdeling via de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, in Nederland via de Stichting Erfgoed.
Het abonnement in Vlaanderen is vervat in het lidgeld van VVIA vzw
Voor zover voorradig, kunnen losse nummers van Erfgoed worden nabesteld. De kosten hiervan bedragen: regulier nummer € 8,50 (leden € 6.-); dubbelnummer € 17,00 (leden € 12.-); driedubbelnummer € 23,50 (leden € 17,50) - excl. verzending

We brengen op deze pagina een overzicht van de verschenen nummers, waarvan de meeste nog los kunnen besteld worden.
Voor elk nummer wordt een link gegeven naar de voorstellingspagina met de inhoud van dat nummer op onze website.

 

2021

2020

  •