Lid worden

Hoe toetreden als lid ?

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw is een privaatrechtelijke vereniging, die afhangt van de lidgelden en vrije bijdragen van (thans zo'n 300) belangstellenden in Vlaanderen en Brussel.
VVIA is een onafhankelijke vereniging die zich, dank zij haar vrijwillige medewerkers, inzet voor het behoud van het industrieel erfgoed.
Jaarlijks worden tientallen activiteiten georganiseerd, w.o. studiedagen, geleide bezoeken, uitstappen, een cursus 'inleiding tot de industriële archeologie',...

In het VVIA-lidgeld is in Vlaanderen het abonnement op het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek (nu volledig in kleur !) inbegrepen

De VVIA krijgt (ongelooflijk maar waar) géén overheidssteun of subsidie.
U kunt de VVIA steunen door toe te treden als lid-abonnee of als beschermend lid.

word lid in 2024
 

In 2023 vierden we ons 45-jarig bestaan (1978-2023)
en zetten we ons in  voor de volgende decennia

Het lidmaatschap van VVIA is en blijft zeer bescheiden - met weinig middelen maar dank zij onze vrijwilligers kunnen wij zeer efficiënt omgaan met elke euro die we ontvangen.
De bijdragen van onze leden en sympathisanten zijn cruciaal, en zorgden er - sedert 1978 - steeds voor dat VVIA de voorhoede vormde voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

In 2019 kregen we de prestigieuze
European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2019
en werd onze jarenlange onafhankelijke en ongebonden vrijwilligersinzet
als Europees voorbeeld naar voor geschoven

In alle volgende jaren zetten we ons uiteraard verder in
voor de studie, het behoud en de ontsluiting
van het industrieel en technisch erfgoed
in Vlaanderen en Brussel
met UW steun

Het lidmaatschap is gebonden aan het werkingsjaar, en eindigt op 31 december
personen die na 1 oktober lid worden, zijn lid tot 31 december van het volgend jaar

nieuwe leden ontvangen als welkom gratis een oud nummer (geen dubbele themanummers)
van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift "Erfgoed van Industrie en Techniek"

Wij houden de adresgegevens van onze (ex-)leden gedurende tien jaar bij, zodat we achteraf - bv bij bijzondere gelegenheden - nog even contact kunnen houden. Op vraag worden echter de gegevens gewist. Leden kunnen steeds inzage vragen van de gegevens die over hen in het ledenbestand bewaard worden, en vragen om wijzigingen aan te brengen. 

Door de verhoogde kostprijzen (druk van het tijdschrift, verzendingskosten, diensten waarvan we gebruik maken,...) zagen we ons jammer genoeg verplicht om de bijdragen vanaf 2019 te verhogen - nadat deze gedurende verschillende jaren niet aangepast werden.
Maar sedertdien werden ze ondanks de stijgende kosten niet verhoogd.
Ze blijven bescheiden. Als je ziet wat VVIA met elke euro doet, dan is het duidelijk dat we erg efficiënt met de bijdragen van onze leden omgaan.

Onderstaande bedragen zijn echter minima - een vrije bijdrage is steeds welkom
Lid-abonnees betalen voor 2024 slechts

  • 40 EURO als individueel lid-abonnee   
  • 35 EURO voor studenten, werklozen en gepensioneerden   
  • 80 EURO voor bedrijven, openbare besturen en bibliotheken   
  • 80 EURO voor leden in het buitenland (omwille van hoge verzendingskosten)
  • min. 250 EURO als beschermend lid

door het storten van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB

Nieuwe leden worden verzocht om bij de betaling hun adres op te geven

VVIA is als vereniging niet BTW-plichtig en levert daardoor geen BTW-facturen.
Facturaties gebeuren enkel op speciale aanvraag vooraf voor openbare diensten en bibliotheken, en voor andere categorieën enkel voor bedragen boven 200 euro

U kunt nu ook betalen via PayPal

JA, ik word lid 2024 - incl. tijdschrift "Erfgoed van Industrie en Techniek" (enkel voor België)
en ik betaal via PayPal
voeg een bericht toe

 

 

 

U kunt VVIA ook steunen via Trooper. Als U via Trooper inlogt op een webwinkel of een reis boekt, dan wordt een klein percentage van uw aankoop aan VVIA gedoneerd - zonder dat het U een cent kost