Nederland

Digitaal beschikbare Nederlandse publicaties

  • Branchestudies van het Projectbureau Industrieel Erfgoed

In 1992 werd in Nederland op initiatief van de overheid (nl. et ministerie van WVC Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) een Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) opgericht om de studie en het behoud van industrieel erfgoed bij onze Noorderburen een duw(tje) in de rug te geven. Het PIE zette tal van onderzoeksprojecten op en lag aan de basis, in 1996, van een Nederlands "Jaar  van het industrieel erfgoed".
Het Project zelf werd na vijf jaar, in 1997, afgesloten en de werking geïntegreerd in de Rijksdienst van de Monumentenzorg (nu de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

In het kader van het onderzoek werden de verschillende nijverheden in Nederland in branches opgedeeld, werd een handboek voor onderzoek opgesteld, en werd per branche een studie gepubliceerd. Deze zijn nu allemaal digitaal beschikbaar via een doorklikverbinding op de website van de Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland.

  •