Waarom thematisch ?

VVIA was steeds wegbereider en bracht in Vlaanderen nieuwe thema's ter sprake, vaak lang voordat ze gemeengoed werden.
In dit hoofdstuk willen we een aantal van die thema's presenteren, met korte bijdragen en verhelderende documenten.
Wat zijn 'industriële archeologie' en 'industrieel erfgoed' eigenlijk
Hoe kwamen ze tot stand, wat was en is de rol van verenigingen en vrijwilligers daarbij ?
En hoe kunnen we omgaan met bv herbestemming van industriële panden, industrieel toerisme, de educatieve aspecten van industrieel erfgoed, en zoveel meer.
Een aantal van deze thema's kwamen reeds aan bod op onze oude website, maar worden daar niet meer bijgewerkt. Ze kunnen er wel nog als archief geconsulteerd worden.
Hier willen we deze thema's geactualiseerd opnieuw presenteren.