Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is sedert de algemene vergadering van 9 december 2023 samengesteld uit volgende personen:

voorzitter:

Hendrik Nelde
(Alveringen - Beveren a/d IJzer)

°1965. Na een opleiding als botanicus werd Hendrik tuinarchitect en volgde ik uit interesse zowat alle cursussen mechanica: Stoom & houtvergassing werden zo mijn passie.
Sinds 2013 initiatiefnemer/investeerder en bezieler achter de redding van de Stoombrouwerij en -mouterij Feys- Callewaert met sinds kort ook de duurzame renovatie van het bijhorende Brouwerskasteel.
Naast mijn actieve loopbaan vastgoed- professional was ik passioneel voorzitter Confederatie Immobiliën Beroepen O-Vl, ondervoorzitter van de Gentse Woonraad, lid van de Nationale Raad van het Beroeps Instituut Vastgoedmakelaars & beheerders en hou ik het voorzitterschap van de internationale FIABCI vastgoedfederatie in België aan. In deze functie ben ik UN representant voor ECOSOC (de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties), heb ik mijn ‘Medal of Honor’ ontvangen en verkreeg ik de FIREC designatie (FIABCI International Real Estate Consultant Designation) voor inspanningen en aanpak in de internationale wereld van het vastgoed.
BESTUURDERS:  
Patrick Gurdebeke
(Brugge)
°1961, TSOH Mechanica+Technisch Regentaat leraar; mechanische technologie CAD/CAM. Gespecialiseerd in de geschiedenis van metaalwinning, de metaalbewerking, machinebouw, stoom en stationaire motoren.  Lid van VVIA sedert 1985 en actief in de kerngroep van de provinciale afdeling West-Vlaanderen. Coördinator VVIA-activiteiten
Jan Kempeneers
(Bilzen)
°1956, meester-stoker Jenevermuseum Hasselt (met pensioen)
Adriaan Linters
(Kortrijk)
°1951. Lic. Geschiedenis, nieuwste tijden (1973) en sedert studententijd betrokken bij ontwikkeling van de industriële archeologie. Was achtereenvolgens wetenschappelijk onderzoeker bij het Centrum voor Industriële Archeologie (1974-1975), medewerker van de Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg (1975-1979), verantwoordelijke industrieel erfgoed provincie Limburg (1980-1985) Nadien o.m. docent aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent, Université d’Artois (Arras) en medewerker NHTV Hogeschool voor Toerisme en Vrijetijdswetenschappen (Breda).  Lid van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, adviseur o.m. voor enkele UNESCO World Heritage sites, en in 2018 lid van het EU stakeholders committee voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
Mede-oprichter VVIA vzw (1978, voorzitter 1978-2013) en EFAITH European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage (1999, algemeen secretaris).
Lambert Vandebergh
(Beringen)
° 1956, architect. Secretaris werkgroep Monumentenzorg Beringen De werkgroep ijvert voor het behoud en herbestemming van waardevol erfgoed, in bijzonder het mijn-erfgoed, in Beringen, dit in samenwerking met de stad en haar inwoners.-
Peter Van den Bossche
(Mechelen)
°1962, doceert elektrotechniek aan de Vrije Universiteit Brussel en heeft een actieve belangstelling voor industriële archeologie en techniekgeschiedenis, voornamelijk wat betreft elektrische en energetische toepassingen. Als dusdanig tracht hij een verbinding te maken tussen de technische en de historische sfeer. Sinds meerdere jaren is hij dan ook actief betrokken bij het bestuur van de VVIA.
Inge Van Wegens
(Dworp)
lic. geschiedenis; bestuurder Herisemvrienden vzw, beheer en ontsluiting van de voormalige kartonfabriek Winderickx in Alsemberg
Luc Verbeeck
(Boom) 
°1960. Diploma architect (1983) en post-graduaat opleiding Monumentenzorg (1985). Thans architect/zaakvoerder van het architectenteam Archidee bvba uit Boom, betrokken bij masterplanning, stedenbouw, nieuwbouw, renovatie en restauratie.
Na studies burgerdienst (1985 tot 1987) bij EMABB vzw (Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen), waar het industrieel-archeologisch verhaal van de Rupelstreek wordt verteld en het industrieel erfgoed mee onderdeel uitmaakt van de beschermde site en dorpsgezicht Noeveren. Op deze site staat momenteel een nakende restauratie aan te komen, waar we ook als architect onze diensten aanbieden. Sedert 1993 voorzitter-bestuurder van Emabb vzw, bestuurder van VVIA en secretaris van VVIA-afdeling Antwerpen, bestuurder van Toerisme Rupelstreek vzw, voorzitter van Cultuurraad Boom en lid van diverse deelraden waaronder “Erfgoed en Geschiedenis” en “verenigingen”. Lid van de klankbordgroep bij ETWIE, voorzitter GECORO Hemiksem, ondervoorzitter GECORO Schelle en plaatvervanger GECORO Boom. Lid van Kerngroep ALB (ArchitectuurLiefhebbers Boom) en mede-organisator van Open Monumentendagen in Boom.

        

 Lid-abonnees kunnen zich kandidaat stellen als effectief lid en vanuit die functie de raad van bestuur bijstaan met raad en daad.
Effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur (zie statuten)
Zo versterkten we onze raad van bestuur, en zien de toekomst van VVIA tegemoet.

U kunt daar ook gewoon bijdragen, als vrijwilliger of door lid te worden