Europese projecten

cofinanciering Europese Unie

pagina onder constructie

Door Europese fondsen gecofinancieerde projecten rond industrieel en technisch toerisme

Heel wat Europese fondsen kwamen tussen in de financiering van projecten rond industrieel erfgoedtoerisme, gaande van grensoverschrijdende programma's zoals Interreg, thematische en sectoriële programma's (w.o. COSME als steun voor KMO's), opleidingsfondsen (bv Erasmus en Erasmus+) en fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO) en onderzoek en ontwikkeling (Horizon).
Het zijn mogelijkheden die we in Vlaanderen te weinig aanwenden.
We geven hier een aantal projecten die EU steun verkregen:

CONSIDER  “Sustainable Management of Industrial Heritage Sites as a Resource for Urban Development”
Het project wil de ervaringen onderzoeken die in de EU-landen en elders zijn opgedaan, en innovatieve ideeën ontwikkelen en delen voor het behoud van het industrieel erfgoed en de duurzame integratie ervan in het moderne stadsleven.
Het wil uitwisseling van kennis, ervaring en innovatie aanmoedigen. Het in oktober 2021 van start is gegaan, duurt vier jaar met een budget van bijna 1,2 miljoen euro uit het Horizon 2020 RISE programma. Partners zijn Turkije, Groot-Brittannië,; Duitsland en Israel.

EUMillennialsTOUR
had als doel transnationale toeristisch producten te ontwikkelen om het aantal toeristen in het laag- en middenseizoen te verhogen. De doelgroep bestond uit jongeren, met name de "millennials", van 15 to 25 jaar.  De nadruk lag op industrieel en textielerfgoed. Medegefinancierd in het kader van het COSME-programma, 2015-2016. Partners waren Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en EFAITH. Vanuit Vlaanderen werd dank zij VVIA o.m. een uitwisseling georganiseerd tussen studenten geschiedenis uit Gent en studenten materiële cultuur uit Oldenburg.

Genius Loci
 was een Europees project dat medegefinancierd werd door het COSME-programma van de EU. Het doel was het industriële erfgoed van het MKB te bevorderen, met de nadruk op de bereiding van textielvezels (zoals vlas en hennep), de verwerking van klei (bakstenen, tegels, keramiek) en alcoholische dranken. Het project had partners in Hongarije, Italië, Malta en Spanje en werd ondersteund door EFAZITH. Het liep van 2016 tot 2017   
Het project was in staat om een reeks routes te ontwikkelen, en ook een Europees industrieel erfgoedlabel met QR code, ‘Industriana’.. Na afloop van het project nam EFAITH het beheer van het Indust, riana label over en breidt het uit naar andere thema's en landen. In Vlaanderen behaalden intussen 25 sites een Industriana-label.

Hector
is een Erasmus+ project dat is opgezet door een divers team van negen partners uit Italië, Slovenië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk en Bulgarije, en met de steun van EFAITH. Het heeft tot doel de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van jonge Europeanen (18-30 jaar) met een achtergrond, opleiding en/of training in de toeristische sector te vergroten door hen basisvaardigheden en een specialisatie in ervaringstoerisme in industrieel erfgoed bij te brengen. Het programma zal toeristische operatoren opleiden die gespecialiseerd zijn in industrieel erfgoed en klaar zijn om de markt te betreden, zodat de door de toeristische markt gemelde tekorten inzake vaardigheden, bekwaamheid en kennis wordt gedicht. Dit zal worden bereikt door middel van een on line cursus en een zomercursus in 2022.

InduCult2.0
was een Europees project in het kader van het Interreg-programma voor Midden-Europa. De partners waren afkomstig uit Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Duitsland, Italië, Polen en Slovenië. Het project liep van zomer 2016 tot zomer 2019. De doelstellingen waren:
    - het idee van industriële cultuur in Midden-Europa bevorderen en vestigen;    
    - de eigen cultuur van industriële regio's te versterken en als vestigingsplaatsfactor te gebruiken
    - industriële regio's te versterken door hun pioniersgeest te reactiveren.  

Maritime, Military & Industrial Heritage of the Atlantic Coast (MMIAH)
Een project gecofinancierd door het Interreg-programma voor de Atlantische Regio
Het MMIAH-project was gericht op de opwaardering van de stedelijke kustrand van het Atlantisch gebied door middel van het herstel van het militaire, maritieme en industriële erfgoed van kuststeden. Daarnaast wilde MMIAH  het maatschappelijk gebruik ervan aanmoedigen en het  van activiteiten met een toegevoegde waarde te genereren ter bevordering van het cultuurtoerisme als factor van economische duurzaamheid..
Partners: Portugal, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland

Revival of Industrial heritage for tourism development
Een project in het kader van het Interreg-programma Estland-Letland, 2017-2019, met als doel een gemeenschappelijk netwerk van industrieel erfgoed in Letland en Estland te ontwikkelen en de sites te combineren in toeristische routes. Hoofdpartner was de planningsregio Kurzeme in samenwerking met 25 partners uit Letland en Estland. Er werden nieuwe toeristische producten en vijf thema-routes rond industrieel erfgoed ontwikkeld. Onderwerpen ontsloten 85 sites o.m. op molens, hydro-elektrische centrales, spoorwegerfgoed, vuurtorens en watertorens en een reeks oude bedrijven.

Second Chance
was een interationaal project (2010-2013) dat als doel had leegstaande bedrijven om te vormen tot culturele hotspots en motoren voor stedelijke ontwikkeling. Zo konden buurten nieuw leven ingeblazen, bezoekers en toeristen aangetrokken  via culturele activiteiten.
De totale investering voor het project bedroeg 2.892.336,32 euro, waaraan het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2.275.611,86 euro bijdraagt. Partnerlanden waren Duitsland, Italië, Polen en Slovenië.

Stahl-Zeit-Reisen is een samenwerking tussen het WasserEisenLand - Industriecultuur in Zuid-Westfalen en de Route Industriecultuur van het Ruhrgebied. Het project laat zien hoe nauw de ontwikkeling van deze twee aan elkaar grenzende industriegebieden met elkaar verbonden is.
Metaaltechnologie uit het Siegerland en ondernemers uit het Sauerland versnelden de industrialisatie van de regio tussen Duisburg en Dortmund.£
Het project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.