Industrieel toerisme

Industriële bezoeken

Hoofdstuk en pagina onder constructie

Chapter and page under construction
 

 


Vanaf het begin der jaren 1970 werd het industrieel erfgoed in verschillende Europese landen tot een toeristisch 'product' verheven - met voor- en nadelen.
Reeds in het midden van de jaren 1980 experimenteerde VVIA hiermee, en even werd zelfs een specifieke organisatie voor de promotie van industrieel erfgoedtoerisme opgericht. Het was toen echter nog te vroeg, en de toeristische sector stond zeker (nog) niet te springen voor dit soort initiatieven.

Intussen zijn we zo'n dertig jaar verder.
Waar staan we ?
En waar staat men in andere landen ?

In elk geval staan we in Vlaanderen niet ver, en lopen we sterk achter in vergelijking met wat er in andere landen gebeurt. Toerisme wordt op een bijzonder 'traditionele' wijze ingevuld, weinig vernieuwend. Nieuwe processen en invalshoeken die in de rest van Europa opkomen blijken onbekend.
In de  Beleidsnota 2019-2024. Toerisme die in november 2019 in het Vlaams Parlement ingediend werd door Zuhal Demir (Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme) komt geen enkele vermelding van industrieel of technisch erfgoed voor. Wel wordt even ingegaan op ‘Erfgoedbeleving’ en ‘culinair erfgoed’...

Op dit ogenblik loopt een Europees Erasmus+ opleidingstraject over industrieel erfgoed voor de toeristische sector, HECTOR "Industrial Heritage as key competences for tourist operators".
Belangstellenden kunnen inschrijven voor een gratis online traject, en deelnemers van leeftijd tussen 18 en 30 jaar kunnen geselecteerd worden voor een week praktijkstage in Italië in september, op kosten van de Europese Commissie.
 

ONZE ACTIVITEITEN

In de loop van 2022 organiseerde VVIA, ook in het kader van het Europees Erasmus+ project Hector, via zoom reeds een aantal webinars over industrieel toerisme. In het najaar breien we er een vervolg aan
Mogelijk komt er aan het einde van het jaar (afhankelijk van COVID) ook een studiedag.

VVIA wil tegen einde van dit jaar ook een rapport samenstellen over wat de kansen en de mogelijkheden van het industrieel toerisme in Vlaanderen zijn. Hoe kunnen we ons industrieel erfgoed naar eigen publiek en naar andere landen op de kaart zetten ?
Wil je daar aan meewerken, neem dan contact op.

We werken nu aan een aantal webpagina's met informatie - deze (en andere) pagina's worden in de loop van volgende weken gebouwd en aangevuld. Uw suggesties zijn welkom

geef hier Uw belangstelling op
voor de geplande activiteiten en webinars
over industrieel toerisme