Verhalen, waar we fier op mogen zijn

Er wordt vaak gezegd dat we in Vlaanderen weinig eerbied en belangstelling hebben voor wat Vlaamse bedrijven, nijveraars, arbeiders, technici, uitvinders,... in binnen en buitenland realiseerden. Uiteraard, want we weten er zo weinig over. Hier willen we een reeks korte verhalen, chronologisch, een beeld bieden van belangrijke en opmerkelijke prestaties. Want die zijn er, voldoende.