provincie West-Vlaanderen

De West-Vlaamse afdeling van VVIA groepeert de leden uit deze provincie en brengt belangstellenden samen. Wij zetten ons - met UW steun - concreet in voor studie, behoud en ontsluiting van het industrieel en technisch erfgoed in West-Vlaanderen.
Daarnaast organiseren we studiedagen, geleide bezoeken en rondleidingen, en vormingsactiviteiten voor onze leden

VVIA-West-Vlaanderen werkt ook nauw samen met verschillende organisaties van over de grens in Noord-Frankrijk, en organiseert elk jaar minstens één plaatsbezoek in de regio Nord-Pas-de-Calais.

West-Vlaanderen is een provincie met een fascinerend industrieel en technisch erfgoed, musea en collecties.

  • Het Zuid-Westen van de provincie was de belangrijkste regio voor de teelt van en verwerking van industriële gewassen. Uiteraard vlas, maar ook tabak, cichorei, hop,... en vergeten teelten als hennep en kaardedistels
  • de rijke kleilagen leverden de grondstof voor steen-, pannen- en pottenbakkerijen - van de kust (met zijn gele bakstenen) tot in dfe Leie-vallei
  • er zijn de molens, maar ook grote maalderijen - terwijl ingevoerde granen en zaden langsheen waterlopen en kanalen een opvallende voedingsindustrie deden ontstaan
  • de provincie heeft ongetwijfeld het rijkste brouwerij-erfgoed van Vlaanderen
  • er werd geweven en gesponnen, oorspronkelijk een huiselijke nijverheid op het platteland, vanaf de tweede helft van de19de eeuw in fabrieken, sommige nu herbestemd tot lofts of andere functies. De origineelste herbestemming is de oude voddenfabriek van Ingelmunster die kerk werd, maar waarvoor nu opnieuw een herbestemming moet gevonden worden
  • en daarnaast is er een belangrijk transporterfgoed, van de havens, de kanalen, de spoor- en landwegen. De eerste grensoverschrijdende spoorweg in Europa verbond Gent via Kortrijk met Rijsel
  • en tenslotte, West-Vlaanderen heeft het grootst aantal stoommachines die op hun oorspronkelijke plaats bewaard zijn.

Thema's genoeg om dit en volgende jaren een aantrekkelijk programma uit te werken

Doe je mee ?
Als vrijwilliger ? Met je lokale vereniging ? Met je museum of particuliere collectie ?£
Samen maken we er iets van
U kunt ons contacteren via het contactformulier

Onze activiteiten worden aangekondigd in de algemene kalender van VVIA
Betalingen voor deelname aan activiteiten van de afdeling dienen te gebeuren op onze bankrekening bij de Triodos-bank: BE21 5230 4805 6303

Leden kunnen op VVIA West-Vlaanderen o.m. beroep doen voor
- advies en begeleiding van plaatselijke projecten
- de organisatie van informatieavonden
- het leggen van contacten naar andere provincies en regio's
Daarnaast kan VVIA West-Vlaanderen voor derden ook geleide bezoeken organiseren aan industriële sites of instaan voor rondleidingen: vraag daarvan onze voorwaarden