Hoorzitting Herita in Vlaams Parlement

Op sinterklaasdag, 6 december 2016, vond in de 'Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed' van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de problemen bij Herita.
Op het laatste ogenblik werd ook VVIA, als één van de Vlaamse erfgoedverenigingen, uitgenodigd om zijn zeg te doen.
We gingen er graag op in, alhoewel we door de beperkte tijdspanne (één dag) geen powerpoint of andere presentatie meer konden samenstellen - en dus gebruik moesten maken van een stapel papiertjes en nota's. De politici kregen wel een oude tekst toegestopt, 'Zout in de Erfgoedpap'.
Desondanks hadden we de indruk, ook tijdens gesprekken met politici en fractiemedewerkers achteraf, dat onze boodschap niet in dovemansoren gevallen was.
Op basis van de papiertjes en nota's werd nadien een tekst geredigeerd, die we hier ook in bijlage geven.

We probeerden vooral te pleiten voor de rol van vrijiwlligers en onafhankelijke verenigingen, en voor diversiteit in de erfgoedwereld, en trokken een vergelijking met enkele omringende landen. VVIA kon ook terugblikken op de voorgrschiedenis van Herita - de oprichting van VCM (Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg), opgevolgd door het Forum van Erfgoedverenigingen, dat vervolgens noodgedwongen moest opgaan in Herita.

Het verslag van deze hoorzitting vinden jullie hier