Eric Van Schoonenberghe overleden

woensdag, 27 januari 2016
VVIA
Eric Van Schoonenberghe

VVIA verneemt met droefenis het overlijden van Eric Van Schoonenberghe (1940-2016). Alhoewel hij reeds een tijdje ziek was komt zijn overlijden toch nog onverwacht.
Hij was sedert jaren een trouw lid van VVIA, maar was gedurende jaren ook de gedreven voorzitter van de vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt.

Eric Van Schoonenberghe promoveerde tot doctor in de wetenschappen (biochemie) aan de KU Leuven en studeerde er brouwerijtechnologie. Als docent biochemie, algemene en industriële microbiologie aan het Hoger Technisch Instituut Sint-Lieven in Gent, was Eric verantwoordelijk voor de afdeling gistingsbedrijven. Hij werd hoogleraar en onderdirecteur van de Katholieke Hogeschool Oost-Vlaanderen en directeur Voortgezette Opleidingen van de KaHo Sint-Lieven.

Als biochemicus was Eric gepassionneerd door  het onderzoek naar de geschiedenis van het brouwen en stoken. Vorig jaar nog kon het Jenevermuseum dank zij zijn onderzoek een jenever uit 1495 reproduceren.  In 1997 kreeg hij in Rotterdam voor zijn standaardwerk ‘Jenever in de Lage landen’ (verschenen in 1996) de Marcel Minnaertprijs, waarmee de Unie Nederland-Vlaanderen de samenwerking in het Nederlandse taalgebied wil bevorderen. In 1998-1999 werd hij aan de universiteit Gent gelauwerd met een Sarton medaille en hield hij een lezing in de Sarton leerstoel over Genever (Gin): A Spirit Drink full of History, Science and Technology. 
In 2012 publiuceerde Eric een ander standaardwerk 'Alcohol tijdens de negentiende eeuw - biotechnologie in volle evolutie'.
Heel wat organisaties en verenigingen die zich inzetten voor de geschiedenis en het erfgoed van het brouwen en stoken konden op Eric Van Schoonenberghe beroep doen - en velen hebben véél aan hem te danken. Daarom verhandigde vzw ’t Hamerken, de Vereniging voor Brouwerijgeschiedenis, hem in 2014 het Gulden Hamerken