Industrieel Erfgoed. Industrieel Toerisme. Zin ? Onzin ?

Titel van het boek: 

Industrieel Erfgoed. Industrieel Toerisme. Zin ? Onzin

Congresmap "Industrieel Erfgoed. Industrieel Toerisme. Zin ? Onzin ?"
Auteur(s): 
VVIA - congresmap 13 mei 1987
Plaats van uitgave: 
Gent
uitgever: 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie / VVV Industrieel Erfgoed
datum van de uitgave: 
1987
aantal pagina's: 
25 losse bladzijden

Einde 1986 begin 1987 lanceerde de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie een aantal ideeën over de uitbouw en ontwikkeling van industrieel toerisme in Vlaanderen. Dit resulteerde in de oprichting van een afzonderlijke vzw "VVV Industrieel Erfgoed", waarvan de statuten verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 maart 1987.
De toeristische werking en ideeën van VVIA werden in samenwerking met de Werkgroep 'Toerisme' van het Algemeen Nederlands Congres op 13 mei 1987 in Gent gepresenteerd tijdens een studieforum 'Industrieel Erfgoed. Industrieel Toerisme. Zin? Onzin?'.
Wanneer we nu de congresmap lezen dan is het opmerkzaam in hoeverre de inhoud en de stellingen van toen vandaag nog actueel zijn.

De VVV Industrieel Erfgoed organiseerde in 1987 een toeristische rally en publiceerde een aantal brochures. Ook de jaren nadien werden nog enkele activiteiten ingericht, zoals een stand op het vakantiesalon in 1991.
Maar, waar er bij aanvang enige sympathie bleek vanuit de toeristische sector veranderde dit nadien en gingen toeristische diensten en organisaties de thematische VVV eerder als concurrent dan als partner beschouwen. Ergens in het begin van de jaren 1990 werd de vzw opgeheven.
Met het initiatief in 1987 liep VVIA duidelijk voor op de ontwikkelingen, ook elders in Europa - als we vandaag kijken naar organisaties zoals het Catalaanse XATIC - Xarxa de Turisme Industrial en het Franse Entreprise & Découverte. Jammer genoeg was de voedingsbodem in Vlaanderen in illo tempore (nog) te smal