gratis webinar behoud en herbestemming van stations

gratis webinar behoud en herbestemming van stations

woensdag, 24 mei 2023
online webinar
organisator(en): 
VVIA

Stations zijn de poorten van de stad.
In voorbije twee eeuwen waren ze de plek waar de koning de stad betrad, net zoals reizigers uit andere streken en landen, handelaars, arbeiders en bedrijfsleiders. Het waren de plekken waar de communicatie gebeurde: men kon er kranten en tijdschriften van elders kopen, telefoneren, telegraferen. En in veel stations vond je een schitterend restaurant.
Ze waren centrale punten in steden en gemeenten. Ze vertegenwoordigen de stijl en de smaak van hun tijd. Ze vertelden en vertellen nog steeds een verhaal van gebeurtenissen en mensen die er passeerden.
Vandaag zijn stations veel van hun nevenfuncties verloren, maar ze zijn nog steeds essentieel op het vlak van duurzame mobiliteit.
Veel stations gingen verloren.
Het waren strategische plekken tijdens de twee wereldoorlogen die door bombardementen verwoest werden, nadien in een nieuwe stijl wederopgebouwd werden.
Ze gingen verloren toen lijnen vanaf de Golden Sixties afgeschaft werden, toen koning auto en autostrades het trein- en tramverkeer verdrongen.
En tijdens voorbije decennia verdwenen ze in een vlaag van commerciële nieuwbouw.
Vanaf de jaren 1970 werd geijverd voor behoud en herwaardering van stations. In 1975 werd het Centraal Station van Antwerpen wettelijk beschermd om de sloop ervan tegen te gaan. Want het was 'ouderwets, versleten, niet-aanpasbaar, het hield vernieuwing tegen,...' (sic). Stations kwamen in heel Europa terug in de aandacht, werden eens gerestaureerd een blikvanger van de stad. Ze werden herbestemd, zowel stations die nog een reizigersfunctie hadden als stations waar geen trein meer stopt. De leegstaande ruimten van reizigersstations werden op een creatieve manier ingevuld, waardoor ze naast hun transportfunctie ook op tal van wijzen attractiepolen in de stad werden.
Dit webinar geeft een overzicht van een halve eeuw verval en herwaardering van stations.
Het biedt ook voorbeelden en ideeën van herbestemming voor burgers en overheden.
Om zo de discussie aan te zwengelen

Klik hier om gratis voor dit webinar te registreren