algemene vergadering VVIA 2022-2023

algemene vergadering VVIA 2022-2023

Op zaterdag 9 december organiseren we een algemene vergadering van VVIA in het Industriemuseum in Gent.
Op de agenda o.m. het goedkeuren van de aan de nieuwe wet aangepaste statuten, het bevestigen van de lijst van effectieve leden en van de leden van het bestuursorgaan.
Stemgerechtigd zijn alle effectieve leden.
Lid-abonnés mogen de vergadering bijwonen, maar moeten hun deelname vooraf aanmelden.
Start: 14.00
Industriemuseum, Minnemeers 10, 9000 Gent